Tag Archives: mysql

Cách mở Port Remote Access MySQL trên centos và ubuntu

Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL 1. Thay đổi cấu hình MySQL ***Lưu ý: bước này không cần làm nếu đang dùng HocVPS Script, mời bạn chuyển qua bước 2. Mặc định MySQL sẽ disable remote access, bạn cần enable lên bằng cách mở file cấu hình MySQL, ví dụ với đường dẫn /etc/mysql/my.cnf nano /etc/mysql/my.cnf Comment những […]

Hướng dẫn cài đặt MySQL-8.x trên CentOS-8

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở rất phổ biến trên các hệ thống linux, nó giúp lưu thông tin dữ liệu và quản lý truy xuất bằng các câu lệnh SQL. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL-8.x, phiên bản mới nhất […]

Automate MySQL Backups on Windows Server 2012

Hosting MySQL and WordPress on your Windows Server 20008 R2 or Windows Server 2012 R2  has never been easier thanks to Microsoft Web Platform Installer (WPI).  However, backing up the MySQL databases is another story. Running mysqldump is certainly easy enough but manually taking a backup once in a while won’t be useful for disaster reovery so something automated is needed.  I was hoping to find […]

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Tải các gói repo tại đâyhttps://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/http://repo.mysql.com/Bước 1: Cài đặt MySQL Thêm repo vào # rpm -Uvh http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-7.noarch.rpm Cập nhật hệ thống # yum update Cài đặt MySQL # yum install mysql-server Khởi động và cho phép khởi động cùng hệ thống # systemctl start mysqld # […]

Navicat Premium 15.0.5 Full (Win/Mac) – Công cụ phát triển CSDL

Navicat Premium là phần mềm quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Navicat Premium hỗ trợ truyền dữ liệu giữa MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL. Nó còn hỗ trợ hầu hết các tính năng trong MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL bao gồm cả Procedure, Event, Trigger, Function… Ngoài […]

Cách xóa hay uninstall apache, mysql và php trên server linux

Đăng nhập vào ssh bằng putty và gõ lần lượt các lệnh sau để xóa Step 1: Uninstall MySQL# yum remove mysql* Step 2: Uninstall Apache# yum remove httpd* Step 3: Uninstall PHP# yum remove php* hoặc Step 1: Uninstall MySQL# yum erase mysql* Step 2: Uninstall Apache# yum erase httpd* Step 3: Uninstall PHP# […]

Chạy lệnh MySQL không cần password

Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến vấn đề bảo mật thì tốt nhất không nên sử dụng. Tạo file nano ~/.my.cnf rồi điền thông tin MySQL root và password tương ứng: [client] user=root password=mysql_root_password Bảo mật file chỉ có thể đọc với user root: chmod 0600 ~/.my.cnf Như vậy từ […]

Các câu lệnh MySQL quan trọng cần phải biết

Khi chạy các lệnh này, bạn cần login vào MySQL với tài khoản root (MySQL root chứ không phải tài khoản root quản lý VPS) hoặc tài khoản có full quyền. Tất cả các thao tác mình thực hiện trên VPS CentOS Đăng nhập MySQL bạn dùng lệnh: mysql -u root -p 1. Thư mục chứa database […]

Reset MySQL root password

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để thay đổi mật khẩu MySQL root này. Stop MySQL service Ubuntu và Debian dùng lệnh này: sudo /etc/init.d/mysql stop CentOS, Fedora và RHEL dùng lệnh này: sudo /etc/init.d/mysqld stop Start MySQL không cần password Chú ý có ký tự […]

Tạo mysql database và user bằng lệnh terminal

Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo database và user mysql bằng lệnh terminal. Đăng nhập MySQL mysql -u root -p Tạo database create database dbname; Tạo và thiết lập quyền cho user create user ‘username’@’localhost’ identified by ‘password’; Để thay đổi password user set password for ‘username’@’localhost’ = password(‘password’); Thiết lập tất cả quyền […]