Tag Archives: mysql

Disable MySQL Strict Mode on Centos 7

Strict Mode trong MySQL kiểm soát cách MySQL xử lý các giá trị không hợp lệ hoặc bị thiếu trong các câu lệnh như INSERT và CẬP NHẬT . Nếu Strict Mode không có hiệu lực, MySQL chèn điều chỉnh giá trị cho các giá trị không hợp lệ/thiếu và tạo cảnh báo. Khi Strict […]

Hướng dẫn Reset password root của Mysql

Vì lý do gì đó nên đôi khi ta lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản root để quản trị và cấu hình database. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn reset mật khẩu này. Bước 1: đăng nhập SSH vào server với quyền root Để reset được mật […]

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.7 và phpMyAdmin bằng Docker

Trước tiên, nếu máy bạn chưa có Docker, hãy cài đặt theo hướng dẫn tại: https://docs.docker.com/install/ Các bước cài đặt: Tạo Docker network Khởi tạo Docker container từ Docker image của MySQL Khởi tạo Docker container từ Docker image của phpMyAdmin 1. Tạo Docker network Việc tạo Docker network giúp cho các Docker container trong cùng 1 network có thể giao […]

Cách mở Port Remote Access MySQL trên centos và ubuntu

Hướng dẫn kích hoạt Remote Access MySQL 1. Thay đổi cấu hình MySQL ***Lưu ý: bước này không cần làm nếu đang dùng HocVPS Script, mời bạn chuyển qua bước 2. Mặc định MySQL sẽ disable remote access, bạn cần enable lên bằng cách mở file cấu hình MySQL, ví dụ với đường dẫn /etc/mysql/my.cnf nano /etc/mysql/my.cnf Comment những […]

Hướng dẫn cài đặt MySQL-8.x trên CentOS-8

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở rất phổ biến trên các hệ thống linux, nó giúp lưu thông tin dữ liệu và quản lý truy xuất bằng các câu lệnh SQL. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL-8.x, phiên bản mới nhất […]

Automate MySQL Backups on Windows Server 2012

Hosting MySQL and WordPress on your Windows Server 20008 R2 or Windows Server 2012 R2  has never been easier thanks to Microsoft Web Platform Installer (WPI).  However, backing up the MySQL databases is another story. Running mysqldump is certainly easy enough but manually taking a backup once in a while won’t be useful for disaster reovery so something automated is needed.  I was hoping to find […]

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Tải các gói repo tại đâyhttps://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/http://repo.mysql.com/Bước 1: Cài đặt MySQL Thêm repo vào # rpm -Uvh http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-7.noarch.rpm Cập nhật hệ thống # yum update Cài đặt MySQL # yum install mysql-server Khởi động và cho phép khởi động cùng hệ thống # systemctl start mysqld # […]

Navicat Premium 15.0.5 Full (Win/Mac) – Công cụ phát triển CSDL

Navicat Premium là phần mềm quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Navicat Premium hỗ trợ truyền dữ liệu giữa MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL. Nó còn hỗ trợ hầu hết các tính năng trong MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL bao gồm cả Procedure, Event, Trigger, Function… Ngoài […]

Cách xóa hay uninstall apache, mysql và php trên server linux

Đăng nhập vào ssh bằng putty và gõ lần lượt các lệnh sau để xóa Step 1: Uninstall MySQL# yum remove mysql* Step 2: Uninstall Apache# yum remove httpd* Step 3: Uninstall PHP# yum remove php* hoặc Step 1: Uninstall MySQL# yum erase mysql* Step 2: Uninstall Apache# yum erase httpd* Step 3: Uninstall PHP# […]

Chạy lệnh MySQL không cần password

Thủ thuật này dành cho những người lười thôi. Còn nếu bạn lo ngại đến vấn đề bảo mật thì tốt nhất không nên sử dụng. Tạo file nano ~/.my.cnf rồi điền thông tin MySQL root và password tương ứng: [client] user=root password=mysql_root_password Bảo mật file chỉ có thể đọc với user root: chmod 0600 ~/.my.cnf Như vậy từ […]