Tag Archives: Php

Script tự động khởi động Nginx, Mariadb, PHP khi Web lỗi 502 Bad Gateway

Trong một số trường hợp Server bị treo dịch vụ khiến Website không hoạt động, chúng ta có thể dùng cronjob để kiểm tra, nếu Website trả về mã lỗi 502 Bad Gateway thì cho restart nginx, mariadb, php7.4-fpm. Cách thực hiện như sau: Auto Restart Nginx, Mariadb, PHP When Website Error 502 Bad Gateway […]

Cách xóa hay uninstall apache, mysql và php trên server linux

Đăng nhập vào ssh bằng putty và gõ lần lượt các lệnh sau để xóa Step 1: Uninstall MySQL# yum remove mysql* Step 2: Uninstall Apache# yum remove httpd* Step 3: Uninstall PHP# yum remove php* hoặc Step 1: Uninstall MySQL# yum erase mysql* Step 2: Uninstall Apache# yum erase httpd* Step 3: Uninstall PHP# […]