các nhà cung cấp tên miền tốt nhất thế giới

1. Namcheap · 2. Namesilo · 3. Porkbun · 4. Cloudflare · 5. Dynadot · 6. Domain.com · 7. Namebright · 8. GoDaddy …
Xem thêm

Các nhà cung cấp VPS chất lượng trên thế giới

Vultr, Upcloud, Linode, Digital Ocean, VPS của Amazon – Amazon Lightsail, Google Cloud, OVH, Hetzner, DediServe, Alibaba Cloud, Contabo …

Xem thêm

It Support online

Các bạn nếu gặp vấn đề gì về máy vi tính (phần cứng, phần mềm), máy chủ (dedicated, vps, host), cài đặt các panel, script lên vps, setup domain … thì có thể liên hệ với mình qua email: [email protected] hoặc đt: 0348 041 641 để được hỗ trợ.