Tag Archives: docker

Hướng dẫn cài đặt Docker

Khi chưa có Docker, việc cài đặt và deploy lên một hoặc nhiều server rất vất vả. Từ việc phải cài đặt các công cụ, môi trường cần cho ứng dụng. Sự khác nhau giữa các môi trường từ local đến các server chính là nguyên nhân Docker ra đời. Nó giúp bạn có thể chạy […]

Docker – Phần 7 – Storage trong Docker

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu cơ bản về các thành phần trong kiến trúc tổng quan của Docker bao gồm: Docker Daemon, Docker Container, Docker Image… cũng như các câu lệnh thao tác cơ bản với Container, Image. Ở phần này mình sẽ giới thiệu một thành phần vô cùng quan trọng […]

Docker – Phần 6 – Các câu lệnh với image

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu về các lệnh cơ bản để thao tác với Container. Ở phần này mình sẽ giới thiệu một số lệnh cơ bản thao tác với Image. Trong Docker, Image dùng để chạy Container. Các bạn có thể tưởng tượng Image giống như file GHOST khi cài Windows và Container […]

Docker – Phần 5 – Các câu lệnh với container

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu tổng quan về Docker, các thành phần cấu tạo nên Docker. Image là gì ? Container là gì ? Đó cũng chính là điều kiện tiên quyết khi các bạn đọc đến bài này của mình. Trong bài viết này mình sẽ tập trung viết về […]

Docker – Phần 4 – Tạo image từ Dockerfile

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu tổng quan Docker Engine và kiến trúc của Docker, cũng như chạy một container đầu tiên với các image có sẵn. Ở phần này mình sẽ viết hướng dẫn tạo image bằng Dockerfile 1. Dockerfile là gì ?# Dockerfile là một file dạng text không có extension, và tên bắt buộc phải […]

Docker – Phần 3 – Kiến trúc và thành phần của Docker

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu tổng quan về container và hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS7. Phần này mình sẽ giới thiệu tổng quan các về các thành phần, các khái niệm cơ bản trong hệ sinh thái của Docker. 1. Docker Engine# Docker Engine là một ứng dụng client-server. Có hai phiên […]

Docker – Phần 2 – Cài đặt Docker trên CentOS 7

Các phiên bản Docker# Có hai phiên bản chính của Docker là Docker EE, và Docker CE. Docker EE (Docker Enterprise Edition) Docker EE có 3 versions chính là Basic, Standard, Advanced. Bản Basic bao gồm Docker platform, hỗ trợ support và certification. Bản Standard và Advanced thêm các tính năng như container management (Docker Datacenter) và Docker […]

Docker – Phần 1 – Container

Mở đầu Docker là một ứng dụng mang lại lợi ích cho cả SysAdmin, Developer (Dev) lẫn Devops. Đối với Dev, họ không cần phải biết nhiều về việc vận hành các chương trình, phần mềm phía dưới. Ngoài ra Dev cũng tận dụng được hàng nghìn các chương trình được đóng gói sẵn và chia sẻ trên mạng. […]

Docker: Export/Import , Save/Load Container

Để sao lưu Docker container hoặc copy container sang một máy khác, ta có thể sử dụng 2 câu lệnh sau: docker export: xuất một container đang chạy hoặc tạm dừng ra file docker save: lưu container image ra file Docker export/import Để export một container ta dùng câu lệnh sau: docker export container_name | […]

Docker cơ bản

I. Có thể sử dụng docker khi nào? Tách biệt các cài đặt cho từng ứng dụng, không gây ảnh hưởng lẫn nhau. Xây dựng môi trường làm việc mà không quá tốn nhiều thời gian cho việc cài đặt. Đồng nhất môi trường phát triển Đóng gói môi trường thực thi một cách nhỏ […]