Tag Archives: docker

Hướng dẫn sao lưu/khôi phục Docker Container

Bộ chứa Docker

Nhiều ngôn ngữ, khung, kiến ​​trúc và giao diện rời rạc giữa các công cụ cho từng giai đoạn vòng đời của sản phẩm tạo ra sự phức tạp lớn. Docker đã cách mạng hóa ngành phát triển phần mềm, đồng thời đơn giản hóa và tăng tốc quy trình làm việc của nhà phát […]

Hướng dẫn cài đặt Docker, Docker Compose trên Ubuntu 20.04

hướng dẫn cách cài đặt Docker và Docker Compose trên Ubuntu 20.04 LTS. Docker là một nền tảng ảo hoá mã nguồn mở giúp bạn build, test và deploy ứng dụng dưới dạng container trên mọi môi trường máy chủ, máy ảo khác nhau. Nó cho phép tạo môi trường độc lập, tách biệt khỏi […]

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.7 và phpMyAdmin bằng Docker

Trước tiên, nếu máy bạn chưa có Docker, hãy cài đặt theo hướng dẫn tại: https://docs.docker.com/install/ Các bước cài đặt: Tạo Docker network Khởi tạo Docker container từ Docker image của MySQL Khởi tạo Docker container từ Docker image của phpMyAdmin 1. Tạo Docker network Việc tạo Docker network giúp cho các Docker container trong cùng 1 network có thể giao […]

Hướng dẫn cài đặt Docker

Khi chưa có Docker, việc cài đặt và deploy lên một hoặc nhiều server rất vất vả. Từ việc phải cài đặt các công cụ, môi trường cần cho ứng dụng. Sự khác nhau giữa các môi trường từ local đến các server chính là nguyên nhân Docker ra đời. Nó giúp bạn có thể chạy […]

Docker – Phần 7 – Storage trong Docker

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu cơ bản về các thành phần trong kiến trúc tổng quan của Docker bao gồm: Docker Daemon, Docker Container, Docker Image… cũng như các câu lệnh thao tác cơ bản với Container, Image. Ở phần này mình sẽ giới thiệu một thành phần vô cùng quan trọng […]

Docker – Phần 6 – Các câu lệnh với image

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu về các lệnh cơ bản để thao tác với Container. Ở phần này mình sẽ giới thiệu một số lệnh cơ bản thao tác với Image. Trong Docker, Image dùng để chạy Container. Các bạn có thể tưởng tượng Image giống như file GHOST khi cài Windows và Container […]

Docker – Phần 5 – Các câu lệnh với container

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu tổng quan về Docker, các thành phần cấu tạo nên Docker. Image là gì ? Container là gì ? Đó cũng chính là điều kiện tiên quyết khi các bạn đọc đến bài này của mình. Trong bài viết này mình sẽ tập trung viết về […]

Docker – Phần 4 – Tạo image từ Dockerfile

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu tổng quan Docker Engine và kiến trúc của Docker, cũng như chạy một container đầu tiên với các image có sẵn. Ở phần này mình sẽ viết hướng dẫn tạo image bằng Dockerfile 1. Dockerfile là gì ?# Dockerfile là một file dạng text không có extension, và tên bắt buộc phải […]

Docker – Phần 3 – Kiến trúc và thành phần của Docker

Mở đầu# Ở các phần trước mình đã giới thiệu tổng quan về container và hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS7. Phần này mình sẽ giới thiệu tổng quan các về các thành phần, các khái niệm cơ bản trong hệ sinh thái của Docker. 1. Docker Engine# Docker Engine là một ứng dụng client-server. Có hai phiên […]