Category Archives: Lineage2

L2 – Nhiệm vụ thay đổi Trường phái Lần 3 (Cấp 76)

Khởi đầu Class 1 Class trước khi chuyển Class tiếp theo Nhiệm vụ chuyển class Human Warrior Warlord Dreadnought Saga of the Dreadnought Gladiator Duelist Saga of the Duelist Knight Paladin Phoenix Knight Saga of the Phoenix Knight Dark Avenger Hell Knight Saga of the Hell Knight Rogue Treasure Hunter Adventurer Saga of the Adventurer […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Maestro (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Maestro: Bước 1: Nói chuyện với Iron Gates Lockirin ở làng Lùn Bước 2: Nói chuyện với Golden Wheels Balanki ở làng Lùn Bước 3: Nói chuyện với Chief Croto ở làng Lùn Bước 4: Tới Hang Thử  Thách, tìm xác chết Kamurus Corpse. Khám phá xác chết và đi xuyên qua bức tường, tìm […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The War Spirit (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of the War Spirit: Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại NPC Somak trong Dion   Bước 2a: Gặp Orim tại phía trên khu vực Death Pass đối thoại.   Bước 2b: Đến tháp Cruma giết một số loại quái vật ở đây. Porta, nhận được 10 Porta Eye   Excuro, […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Lord (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Lord: Bước 1: Nói chuyện với với Pa’agrio Lord Kakai ở làng Orc Bước 2: Nói chuyện với Atuba Chief Varkees ở làng Orc Bước 3: Nói chuyện với Neruga Chief Tantus ở làng Orc Bước 4: Nói chuyện với Urutu Chief Hatos ở làng Orc Bước 5: Nói chuyện với Weapon Merchant Jakal ở làng Orc. Trả phí […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Reformer (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Reformer: Bước 1: Nói chuyện với Priestess Pupina trong đền thờ Einhasad Giran Bước 2: Đến Bãi Pháp Trường, săn Nameless Revenant (dùng kỹ năng Disrupt Undead) Bước 3: Quái vật Monster Aruraune sẽ xuất hiện. Giết nó Bước 4: Nói chuyện với Pupina ở đền thờ Einhasad Giran Bước 5: Nói chuyện với Preacher Sla ở […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Summoner – Chuyển class lần 2

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Summoner: Bước 1: Nói chuyện với Head Summoner Galatea ở làng Gludin Bước 2: Nói chuyện với Grocer Lars ở Dion. Cô ấy sẽ giao cho bạn 1 số danh sách quái vật cần săn. Bạn muốn chọn danh sách nào, chỉ cần nói chuyện lại. Danh sách sẽ ngẫu nhiên hiện ra […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Magus (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Magus: Bước 1: Nói chuyện với Bard Rukal ở đền thờ Dion Bước 2: Nói chuyện với Parina ở lối vào đền thờ Gludin Bước 3: Nói chuyện với Elder Casian ở giữa Sa Mạc Bước 4: Đi thu thập các loại hạt: Đến Khu Thu Hoạch Fellmere, săn Apparition Singing Flower gần hồ Fellmere Tới […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Sagittarius (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Sagittarius: Bước 1: Nói chuyện với Hunter Guild President Bernard ở làng Thợ Săn Bước 2: Nói chuyện với Sagittarius Hamil gần làng Floran Bước 3: Nói chuyện với Sir Aron Tanford Điểm Tập kết OI Mahum Bước 4: Đến Tổ Kiến, săn Ant Larva, Ant, Ant Captain, Ant Guard, Ant Recruit Bước 5: Nói chuyện với Sagittarius Hamil gần làng Floran […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Searcher (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Searcher: Bước 1: Nói chuyện với Master Luther trong Hội Chiến Binh làng Thợ Săn Bước 2: Nói chuyện với Captain Alex ở làng Floran Bước 3: Nói chuyện với Militiaman Leirynn gần làng Floran Bước 4: Đến Khu Thu Hoạch Floran và săn Delu Lizardman Shaman để lấy  Delu Totem  — 10 pcs. Bước 5: Nói chuyện với Militiaman Leirynn gần […]

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Withcraft (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Withcraft: Bước 1: Nói chuyện với Shadow Orim ở Đèo Tử Thần Bước 2: Nói chuyện với Armor Merchant Alexandria ở Giran Bước 3: Thu thập ngọc Nói chuyện với Magister Iker trong Hội Phép Thuật Giran Đến Chân Tháp Ngà, săn Reinforced Stone Golem Đến Đồng Bằng Lizardmen, săn Leto Lizardman, Leto Lizardman Archer, Leto Lizardman Soldier, Leto Lizardman […]