Tag Archives: backup

Rclone – Backup toàn bộ VPS

backup-server-google-drive

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây. Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây đó là tốc độ cao (do có server được đặt trên khắp thế […]

Hướng dẫn Reset password root của Mysql

Vì lý do gì đó nên đôi khi ta lại quên mật khẩu đăng nhập vào MySQL với tài khoản root để quản trị và cấu hình database. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn reset mật khẩu này. Bước 1: đăng nhập SSH vào server với quyền root Để reset được mật […]

Acronis True Image 2021 Build 30290 (Setup / Boot CD)

Acronis True Image 2021 là một chương trình dành cho Sao lưu và khôi phục. Tạo tệp hình ảnh. Sao lưu tất cả dữ liệu trên HardDisk và khôi phục nó một cách dễ dàng, không rắc rối. Acronis True Image là phần mềm tạo, sao lưu và phục hồi hình ảnh đĩa mạnh mẽ và dễ […]

Tải về Iperius Backup v7.3.0 chương trình sao lưu và phục hồi

Iperius Backup Full là một chương trình sao lưu rất mạnh mẽ. Được phát triển với mục đích sao lưu cho PC và máy chủ Windows, cơ sở dữ liệu và máy ảo, nó cho phép tự động sao lưu các tệp và thư mục trên các thiết bị như ổ cứng USB ngoài, ổ RDX, NAS, […]

Automate MySQL Backups on Windows Server 2012

Hosting MySQL and WordPress on your Windows Server 20008 R2 or Windows Server 2012 R2  has never been easier thanks to Microsoft Web Platform Installer (WPI).  However, backing up the MySQL databases is another story. Running mysqldump is certainly easy enough but manually taking a backup once in a while won’t be useful for disaster reovery so something automated is needed.  I was hoping to find […]

Backup và Restore MySQL Database bằng dòng lệnh

1. Backup Sử dụng lệnh sau mysqldump –opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql] Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ: mysqldump -u root -p hocvps > db_hocvps.sql Backup database đồng thời nén gzip mysqldump -u [uname] -p [dbname] […]