Category Archives: Amazon

Thay đổi Timezone trên Amazon Linux 2

Để thay đổi timezone theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: – Kiểm tra múi giờ hiện tại: # date – Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh: # mv /etc/localtime /etc/localtime.original hoặc # rm -f /etc/localtime # ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các timezone […]

Cấu hình public AWS Application Load Balancer (ALB) cho web

Sau khi bạn đã tìm hiểu về Elastic Load Balancer của AWS, cụ thể ở phần này ta sẽ bàn về Application Load Balancer – Cân bằng tải ứng dụng. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hành cấu hình cân bằng tải bằng dịch vụ AWS ALB cho các máy chủ web trên EC2 Instance […]

Hosting WordPress, Cách Scale Up WordPress

Bài toán Hosting WordPress cho website có lượng truy cập lớn luôn là những vấn đề nan giản về infrastructure cho WordPress. Do đó bài viết này mình sẽ hướng dẫn các anh em cách mở rộng website được xây dựng bởi WordPress, với lượng truy cập lớn. Dưới đây là một cái hình mình vô […]

Install LAMP Server using the EC2 User Data Script

Install LAMP Server using the EC2 User Data Script Hi Friends, This article covers full step by step instructions on How to Install LAMP  on AWS EC2 Instance in 4 Easy Steps. This article will help you install an Apache web server with PHP 7 and MariaDB (a community-developed fork of MySQL) support on your […]

Pure-FTPd with EC2 Instance

Simple steps to ensure Pure-FTPd works on an EC2 instance: 1. Enable passive mode sudo echo “50000 50100” > /etc/pure-ftpd/conf/PassivePortRange 2. Allow access to Public IP sudo echo “public_ip” > /etc/pure-ftpd/conf/ForcePassiveIP 3. AWS Security Groups Allow ports 50000 – 50100 to be open to anywhere 4. Restart Pure FTPd sudo /etc/init.d/pure-ftpd restart 5. Test FTP […]

Resize EBS Volume cho AWS EC2 Instance không cần restart

Khi bạn quản trị máy chủ AWS EC2 Instance , sẽ có những nhu cầu cần mở rộng dung lượng cho EBS Volume đang được gắn vào EC2 Instance. Sau đó bạn phải resize filesystem partition trong OS để đạt được dung lượng mở rộng mới. Nhưng liệu có thể làm điều đó mà không […]

[AWS] Hướng dẫn tạo hoặc xoá AWS Account Alias

AWS Account Alias – Thông thường khi sử dụng dịch vụ AWS và kênh AWS Management Console để đăng nhập trình quản lý Amazon Web Services thì bạn sẽ đăng nhập link https://console.aws.amazon.com/ . Còn khi sử dụng các user IAM để đăng nhập Console bạn sẽ có một đường dẫn riêng . Ví dụ […]

Hướng dẫn tạo AMI ( Amazon Machine Image )

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo AMI ( Amazon Machine Image ). Đây giống như một bản backup vậy.  Chúng ta có thể tạo ra các EC2 Instance với config giống như AMI được tạo. Nếu các bạn tự tin với AMI thì cũng có thể mua bán nó để có thu nhập. Creating an AMI Bước 1 : Đăng nhập vào EC2 Console . […]

Hướng dẫn sử dụng Security Group trong Amazon EC2 Instance

Security Group: Đây là một Virtual Firewall (như tường lửa) của Amazon điều khiển các truy cập vào  EC2 Instance . Khi tạo một Instance sẽ có bước chọn hoặc tạo security group vào Instance. Trong security group chúng ta sẽ add rules vào security groups để allow traffic đó hoặc không. Ta có thể chỉnh sửa rules của security group bất cứ lúc nào , new rules […]