Category Archives: Python

Hướng dẫn code trực tiếp trên server thông qua vscode

img

Hướng dẫn này hướng đến đối tượng lập trình viên, nghiên cứu sinh cần code trực tiếp trên server sử dụng IDE (thay vì xài vim trên terminal) Về ssh-keygen ssh-keygen là một công cụ cho việc tạo ra cặp key (public-private). Việc sử dụng cặp key nhằm mang lại lợi ích : automating logins, […]

Cách tạo Ransomware bằng Python – Mã hóa

Cách tạo Ransomware bằng Python

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này chỉ dành cho mục đích nghiên cứu, đừng phá hoại bất kỳ máy tính nào ngoại trừ máy tính của bạn. Nếu bạn cố gắng tạo ra một con ransomware thực sự, thì bạn đang vi phạm pháp luật và bạn sẽ phải ngồi tù. Đi […]

Hơn 100 bài tập Python có lời giải (code mẫu)

Hơn 100 bài tập Python kèm code mẫu được anh chàng zhiwehu chia sẻ trên Github, tuy nhiên, code mẫu của loạt bài tập này được viết trên phiên bản Python đã cũ. Sau đây QTM sẽ Việt hóa và chỉnh sửa để phù hợp với bản Python 3.x giúp các bạn tiện học và […]

Hàm sleep() trong Python

Module time trong Python cung cấp một số hàm rất hữu ích để xử lý các tác vụ liên quan đến thời gian. Một trong những hàm phổ biến được dùng nhiều nhất là sleep(). Hàm sleep() trong Python sử dụng để dừng thực thi luồng hiện tại trong số giây truyền vào. Ví dụ 1: Sử dụng sleep() Phương […]

Module time trong Python

Hướng dẫn tiếp theo trong chuỗi bài học về xử lý Date/Time trong Python, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về module time cùng các hàm liên quan đến thời gian được xác định trong module này. Cùng theo dõi nhé! Python có module time dùng để xử lý các tác vụ liên quan đến thời gian. […]

Chuyển đổi giá trị timestamp trong Python

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi giá trị timestamp thành đối tượng datetime và đối tượng datetime thành giá trị timestamp trong Python cùng với các ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung và nắm bắt giá trị này tốt hơn. Trong cơ sở dữ liệu, lưu trữ […]

Ngày giờ hiện tại trong Python

Làm thế nào để lấy được ngày giờ hiện tại trong Python? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách hiển thị ngày và giờ hiện tại trong Python. Chúng ta cũng sẽ sử dụng hàm strftime() để xác định ngày và giờ theo các định dạng khác nhau. Có nhiều cách khác nhau để […]

Hàm strptime() trong Python

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một đối tượng datetime (ngày, giờ, thời gian) từ chuỗi tương ứng cùng các ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn. Hàm strptime() trong Python sử dụng để tạo đối tượng datetime từ một chuỗi cho […]

Hàm strftime() trong Python

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi các đối tượng ngày, giờ và thời gian thành chuỗi tương ứng với định dạng cho trước cùng các ví dụ cụ thể để bạn dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn. Hàm strftime() trong Python trả về một chuỗi biểu […]

Datetime trong Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng học các thao tác xử lý ngày và giờ trong Python với những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt hàm tốt hơn. Mời bạn đọc theo dõi. Mục lục Giới thiệu Có gì bên trong datetime? Lớp datetime.date Lớp datetime.time Lớp datetime.datetime Lớp datetime.timedelta […]