Tag Archives: centos 7

Hướng dẫn cài đặt Mattermost trên CentOS 7

hướng dẫn các bạn cài đặt Mattermost trên CentOS 7. Mattermost là một nền tảng giao tiếp, làm việc nhóm hướng tới đối tượng người sử dụng là các doanh nghiệp có nhu cầu bảo mật các thông tin trao đổi nội bộ. Mattermost được cấp phát License dưới dạng Opensource, tuy nhiên cũng có […]

Cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

Cách cài đặt gói LAMP trên CentOS 7 LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP) là một nhóm các phần mềm mã nguồn mở thường được cài đặt lại cùng nhau để cho phép server lưu trữ website(Kể cả web động) và web app, gồm hệ điều hành Linux, cùng với Apache web server. Dữ liệu được lưu trong một MySQL database (dùng MariaDB),và những dynamic […]

Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS

1. Cài đặt bằng phpMyAdmin Script Bạn nên sử dụng cách này trong trường hợp không hiểu biết nhiều về hệ thống: Chỉ khi nào chạy mới dùng đến bộ nhớ, giúp tiết kiệm tài nguyên server Bảo mật hơn, có thể tùy biến đường dẫn phpMyAdmin. – Chọn phiên bản muốn cài trên trang chủ […]

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Tải các gói repo tại đâyhttps://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/http://repo.mysql.com/Bước 1: Cài đặt MySQL Thêm repo vào # rpm -Uvh http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-7.noarch.rpm Cập nhật hệ thống # yum update Cài đặt MySQL # yum install mysql-server Khởi động và cho phép khởi động cùng hệ thống # systemctl start mysqld # […]