Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Searcher (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Searcher:

Bước 1: Nói chuyện với Master Luther trong Hội Chiến Binh làng Thợ Săn

Bước 2: Nói chuyện với Captain Alex ở làng Floran

Bước 3: Nói chuyện với Militiaman Leirynn gần làng Floran

Bước 4: Đến Khu Thu Hoạch Floran và săn Delu Lizardman Shaman để lấy Delu Totem Delu Totem  — 10 pcs.

Bước 5: Nói chuyện với Militiaman Leirynn gần làng Floran

Bước 6: Đi về phía Tây của làng Floran và giết chết Delu Chief Kalkis

Bước 7: Nói chuyện với Leirynn gần làng Floran

Bước 8: Nói chuyện với Alex ở Floran

Bước 9: Nói chuyện với Borys ở giữa Gludio

Bước 10: Nói chuyện với Tyra ở Tổ Nhện.

Bước 11: Đi tới Biển Bào Tử, săn Giant Fungus và mang về Red Spore Dust Red Spore Dust  — 10 pcs.

Bước 12: Bước 10: Nói chuyện với Tyra ở Tổ Nhện.

Bước 13: Bước 9: Nói chuyện với Borys ở giữa Gludio

Bước 14: nói chuyện với Escort Jax lối vào phía Nam Sa Mạc

Bước 15: Đi thu thập các mảnh bản đồ:

  • Đến Bãi Pháp Trường, săn Hangman Tree

Bước 16: Nói chuyện với Jax ở lối vào phía Nam Sa Mạc

Bước 17: Kiểm tra 1 cái cây ở Đồng Bằng Dion để lấy chìa khóa Rusted Key Rusted Key

Bước 18: Kiểm tra Srong Wooden Chest để lấy Gold Bar Gold Bar  — 20 pcs.

Bước 19: Nói chuyện với Alex ở làng Floran

Bước 20: Nói chuyện với Master Luther Hội Chiến Binh làng Thợ Săn để nhận thưởng

Leave a Reply