Hướng dẫn nhiệm vụ Test of The Magus (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Test of Magus:

Bước 1: Nói chuyện với Bard Rukal ở đền thờ Dion

Bước 2: Nói chuyện với Parina ở lối vào đền thờ Gludin

Bước 3: Nói chuyện với Elder Casian ở giữa Sa Mạc

Bước 4: Đi thu thập các loại hạt:

  • Đến Khu Thu Hoạch Fellmere, săn Apparition Singing Flower gần hồ Fellmere

  • Tới Gods’ Falls cạnh Tháp Ngà, săn Singing Flower of Nightmare

  • Tới khu vực Giran, săn Singing Flower of Darkness

Bước 5: Nói chuyện với Bard Rukal ở đền Dion.

Bước 6: Thu thập những âm thanh cho giai điệu:

  • Nói chuyện với Earth Snake ở Phế Tích Đau Khổ

  • Đến vườn hoa Gorgon, săn Wyrm và  Harpy

Bước 7: Đến Đèo Tử Thần, săn Windsus

Bước 8: Nói chuyện với Water Undine gần hồ Fellmere

Bước 9: Nói chuyện với Flame Salamander ở Phế Tích Tuyệt Vọng

Bước 10: Nói chuyện với Air Sylphid ở Sa Mạc

Bước 11: Nói chuyện với Earth Snake ở Phế Tích Đau Khổ

Bước 12: Nói chuyện với Bard Rukal ở đền thờ Dion nhận thưởng

Leave a Reply