Category Archives: Lập trình

kill-process

Bash script to kill high CPU process, long running process and too much consuming memory process. Prerequisites bash Install This package can be installed easy. cd /root/myscript git clone https://github.com/padosoft/kill-process.git cd kill-process chmod +x killprocess.sh If you want to set your value and override default var values create a killprocess.config file by coping the given […]

PyCharm – IDE Tốt Nhất Cho Lập Trình Python

Bài  viết sẽ giới thiệu tới các bạn IDE PyCharm, giải thích tại sao đó lại IDE phù hợp và phổ biến cho lập trình ngôn ngữ Python PyCharm là gì?  PyCharm là môi trường phát triển tích hợp đa nền tảng (IDE) được phát triển bởi Jet Brains và được thiết kế đặc biệt cho […]

Giới thiệu và cài đặt Django

Mở đầu Django là một trong những Web Framework phổ biến nhất được viết bằng Python, cung cấp nhiều tính năng cho việc phát triển web về bảo mật, database access, session, routing, localization … Django sử dụng mô hình MVT (Model-View-Template). Về phương thức hoạt động sẽ giống với mô hình MVC, trong đó […]