Tag Archives: kill

kill-process

Bash script to kill high CPU process, long running process and too much consuming memory process. Prerequisites bash Install This package can be installed easy. cd /root/myscript git clone https://github.com/padosoft/kill-process.git cd kill-process chmod +x killprocess.sh If you want to set your value and override default var values create a killprocess.config file by coping the given […]

Quản lý tiến trình trong Linux

Mở đầu Nhìn chung một hệ thống Linux sẽ khá là ổn định khi được vận hành. Mặc dù không phải lúc nào nó cũng hoạt động một cách suôn sẻ, nhưng ta luôn có cách để các chương trình hoạt động theo một cách tốt nhất có thể. Cũng giống như Windows hay OSX, […]