Hướng dẫn truy cập PostgreSQL bằng pgAdmin 4

Hướng dẫn truy cập PostgreSQL bằng pgAdmin 4

1. Mục tiêu

Tài liệu này nhằm hướng dẫn cách sử dụng phần mềm GUI là pgAdmin để kết nối với CSDL PostgreSQL.

Điều kiện tiên quyết:

  • PostgreSQL đã được cài đặt và cấu hình, bao gồm cả tạo tài khoản (gọi là tài khoản postgres).
  • User đã có quyền truy cập vào server AI Lab (gọi là tài khoản server).

2. Cài đặt pgAdmin 4

Có rất nhiều phần mềm cung cấp GUI cho CSDL PostgreSQL, trong đó, pgAdmin là một phần mềm mã nguồn mở và tương đối phổ biến. Để cài đặt, ta truy cập trang chủ của pgAdmin, sau đó lựa chọn phiên bản hệ điều hành phụ hợp (windows/ubuntu/macos).

Một số hướng dẫn về cài đặt trên hệ điều hành Windows có thể tìm thấy ở đây: https://dangxuanduy.com/database/cai-dat-pgadmin-de-quan-ly-postgresql/ (Từ bước 1 đến bước 3).

3. Kết nối CSDL PostgreSQL từ server

CSDL PostgreSQL của trung tâm được cấu hình để không thể truy cập từ ngoài mạng (giới hạn truy cập duy nhất từ localhost). Vì vậy để truy bằng pgAdmin ta cần sử dụng chức năng “SSH Tunel” của nó như sau:

B1. Khi mở phần mềm pgAdmin lên, click chuột phải vào Server và chọn lần lượt Server > Register > Server… để thêm PostgreSQL mới vào.

B2. Ở tab đầu tiên, đặt tên cho kết nối này (tên tùy chọn).

B3. Ở tab thứ hai (Connection), điền các thông tin của tài khoản postgres vào gồm port, maintenance database (database mặc đỉnh mở), username và password.

B4. Ở tab thứ tư (SSH Tunel), điền các thông tin của tài khoản server vào gồm Tunnel host (Địa chỉ server), Tunnel port (Port SSH của server), username và password.

5. Click vào Save.

Hoàn tất việc mở kết nối từ máy tính đến CSDL PostgreSQL của server AI Lab thông qua PM pgAdmin 4.