Quest lấy Tai Mèo, Thỏ

Điều kiện: lv 45 trở lên, 1000 Thread, 500 Suede, 500 Spirit Ore

1 Bắt đầu nhận nhiệm vụ ở Maximillian ( The Einhasad Temple Grian)

2 Đi nói chuyện với Gentler Trong cửa hàng Magic Shop ( Grian).

3 Gentler kêu bạn đi tìm Miki the cat (Grian -> Devil’s Isle – 5000 aden).

4 Đến Đảo cá sấu ( Heine -> Alligator Island – 2100 Aden) săn Alligator để lấy 20 Medicinal Herb. Xong rùi thì quay lại đưa cho Gentler

5 Lấy 500 Spirit Ore dao cho Gentler, rùi đến gặp Miki the cat (Grian -> Devil’s Isle – 5000 aden). Miki the cat kêu bạn trở lại nói chuyện với Gentler.

6 Lấy 1000 Thread và 500 Suede giao cho Gentler và chọn tai mèo hay tai thỏ tùy bạn.

Leave a Reply