Quest 3rd Toàn tập

[Q]uest 3rd Toàn tập. A11f4fdf

Đây là những Quest các bạn nên làm trước khi chạy Quest chính 3rd.Làm trước sẽ nhanh hơn khi chạy Quest chính thức.Mọi Quest liên quan đến 3rd đều phải Teleport từ Goddard Town.
1.Thành phần tinh khiết nhất – Phần 1 (The Finest Ingredients – Part 1)
Gặp Đầu bếp Jeremy ở Nhiệt tuyền (Hot Spring)(Suối nước nóng).
Săn các quái vật sau tại Nhiệt Tuyền:
50 con Hotsprings Atrox hoặc Hotsprings Atroxspawn.
50 con Hotsprings Bandersnatchlings.
50 con Hotsprings Nepenthes.
Sau khi có đủ số Quest item yêu cầu (mỗi loại 50) quay về gặp đầu bếp Jeremy, bạn sẽ nhận được viên Ice Crystal và 1 Quest item khác dùng để làm phần 2 của Quest này. (Phần 2 của Q này không nhất thiết phải làm).
2.Liên minh với Ketra Orc – Phần 1 (Alliance with Ketra Orcs – Part 1)
Yêu cầu: Level 74
Teleport đến Tiền đồn Ketra Orc, gặp Ketra’s Messenger Wahkan nhận phần 1 Quest Liên minh với Ketra Orc. Hắn yêu cầu bạn liên minh cùng Ketra Orc đánh bại phe Varka Silenos.
Đến Doanh trại Varka Silenos đánh những loại Varka Silenos sau:
Varka Silenos Recruilts
Varka Silenos Footman
Varka Silenos Scout
Varka Silenos Hunter
Varka Silenos Shaman
Bạn sẽ nhận được những huy hiệu Varka’s Badge Soldier.
Sau khi có đủ 100 huy hiệu, mang về cho Wahkan sẽ nhận được huân chương chứng nhận liên minh cấp 1.
3.Sức mạnh ma thuật của nước – Phần 1 (Magical Power of Water – Part 1)
Yêu cầu: Level 74, Đã đạt liên minh với Ketra Orc Level 1
Gặp Ketra’s Messenger Wahkan (Tiền đồn Ketra Orc), nhận Quest Sức mạnh ma thuật của nước – Phần 1.
Gặp linh hồn hướng dẫn Asefa sâu bên trong Tiền đồn Ketra Orc. Có thể men theo lối đi trên bờ phía bên phải, khéo léo đừng gây sự với 1 con Ketra orc nào kẻo lại bị hạ level liên minh.
Asefa yêu cầu bạn đi ăn cắp vật tổ của Varka Silenos trong cái hộp tại Doanh trại Varka Silenos.Với điều kiện bạn không được để bị phát hiện (không được đánh một con Silenos nào). Nhớ mang theo một chiếc chìa khóa mua trong shop tạp hóa để mở chiếc hộp.
Đi sâu vào trong Doanh trại Varka Silenos tìm mở chiếc hộp để lấy cắp vật tổ của Varka Silenos. Sau khi mở hộp bạn sẽ nhận được một bức tượng cổ.
Mang bức tượng cổ về cho Asefa, bạn nhận được viên đá Divine Stone of Wisdom và một pho tượng khác dùng để làm phần 2 của Quest này. (Phần 2 của quest này không nhất thiết phải làm).
Như thế là bạn đã làm xong phần căn bản của Quest 3rd.

Phần Tiếp theo của Quest 3rd là phần dễ nhất: tùy theo các class của các bạn các bạn xem Class của mình là Class gì rùi đi làm nhiệm vụ, cứ làm theo hướng dẫn trong game là được:

[Q]uest 3rd Toàn tập. A11f4fdf

Leave a Reply