Category Archives: Centos

Mở port 80 Firewall trên Centos

Centos 7 tat mo port web FirewallD  Mo port:  sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http  sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https  firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=25565/tcp firewall-cmd –reload  Tat port:  sudo firewall-cmd –permanent –zone=public –remove-service=http  Kiem tra port dang mo:  firewall-cmd –list-all 

Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên CentOS

1. Cài đặt bằng phpMyAdmin Script Bạn nên sử dụng cách này trong trường hợp không hiểu biết nhiều về hệ thống: Chỉ khi nào chạy mới dùng đến bộ nhớ, giúp tiết kiệm tài nguyên server Bảo mật hơn, có thể tùy biến đường dẫn phpMyAdmin. – Chọn phiên bản muốn cài trên trang chủ […]

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x

Hướng dẫn cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 7.x Tải các gói repo tại đâyhttps://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/http://repo.mysql.com/Bước 1: Cài đặt MySQL Thêm repo vào # rpm -Uvh http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-7.noarch.rpm Cập nhật hệ thống # yum update Cài đặt MySQL # yum install mysql-server Khởi động và cho phép khởi động cùng hệ thống # systemctl start mysqld # […]

Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack trên CentOS 8

LAMP Stack là viết tắt của Linux, Apache, MariaDB và PHP. Nó được sử dụng rộng rãi nhất để lưu trữ các website, blog, vv .. Dưới đây là hướng dẫn nhỏ về cài đặt và định cấu hình LAMP Stack với bản phát hành mới nhất của CentOS 8. Cài đặt Linux Nếu thiết […]

Hướng dẫn về DNF, trình quản lý gói mặc định thay cho YUM trong CentOS 8

Một trong các điểm mới của CentOS 8 là về trình quản lý gói quen thuộc YUM đã được thay thế bằng DNF. Trình quản lý DNF được team Fedora sử dụng từ bản Fedora 22 nhưng phải tới bây giờ thì team CentOS mới quyết định đưa vào sử dụng. Vậy có lý do […]

Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.6 – 64 bit

Tài liệu hướng dẫn các bước cài đặt CentOS-7-x86_64-Minimal-1810 1. Chuẩn bị Phiên bản CentOS: CentOS-7-x86_64-Minimal-1810 Môi trường cài đặt: WMware ESXi. Ngoài ra có thể cài đặt trên máy vật lý hoặc các môi trường ảo hóa khác như KVM, WMware workstation, Hyper-V. Một máy với cấu hình tối thiểu 1 vCPU, 1 GB […]

Hướng dẫn cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP Stack) từ A tới Z- trên CentOS 8

Với lemp stack ta sẽ cài đặt các thành phần như sau: Nginx, MySQL, PHP, phpmyadmin. Yêu cầu đối với VPS là ram >=512MB, hệ điều hành là CentOS 8 mới hoàn toàn. Tắt Selinux Sửa file sau: /etc/selinux/config Tìm dòng Cấu hình SELINUX thành disabled: Cuối cùng reboot VPS để cập nhật selinux bằng […]

[CWP – Phần 5] Cài và chuyển dữ liệu lên host

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cài đặt mới website wordpress lên host và chuyển dữ liệu từ host khác về hoặc chuyển dữ liệu từ localhost lên host. Các thao tác này được thực hiện triên giao diện user trong bài viết trước, các bạn có thể xem tại đây: CWP Phần 4 […]

[CWP – Phần 4] Giao diện quản trị gói dịch vụ của user

Sau khi tạo User ở bài trước CWP Phần 3 User Account  bạn có thể dùng thông tin user được tạo để đăng nhập vào trang quản trị của user thông qua port 2030. VD: http://ip:2030 Sau khi đăng nhập vào thì giao diện sẽ như sau: Tại đây các bạn có các chức năng cở bản […]