Tag Archives: ssl

Hướng dẫn cài đặt SSL trên IIS 8 và IIS 10

Internet Information Services (IIS) chính là các dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ điều hành Window nhằm cung cấp và phân tán các thông tin lên mạng, nó bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau như Web Server, FTP Server. IIS 8/8.5 trên Windows Server 2012/ Windows Server 2012 R2. IIS […]