Tag Archives: setup

Hướng dẫn cài đặt CentOS 7.6 – 64 bit

Tài liệu hướng dẫn các bước cài đặt CentOS-7-x86_64-Minimal-1810 1. Chuẩn bị Phiên bản CentOS: CentOS-7-x86_64-Minimal-1810 Môi trường cài đặt: WMware ESXi. Ngoài ra có thể cài đặt trên máy vật lý hoặc các môi trường ảo hóa khác như KVM, WMware workstation, Hyper-V. Một máy với cấu hình tối thiểu 1 vCPU, 1 GB […]