Category Archives: Django

Xử lý bình luận bài viết trong Python Django

Nội dung Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau: Thiết kế bảng Comment Tạo Form Comment Xử lý code bình luận Thiết kế lại template Hiển thị bình luận trong django admin Thiết kế bảng Comment Trước tiên ta sẽ thiết kế bảng Comment, ta sẽ thiết kế ở models.py ở app blog: ở đây Kteam […]

Sử dụng Generic View trong Python Django

Nội dung Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau: Generic View là gì? Sử dụng ListView và DetailView Cách gọi Generic View tối giản hơn Generic View là gì? Viết những ứng dụng web có thể có những thứ không thay đổi, và từ đó ta sẽ lặp lại những pattern liên tục… Django cố […]

Hướng dẫn xử lý Login và Logout User trong Python Django

Nội dung Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau: Built-in user authentication system Thiết kế template đăng nhập và đăng xuất Built-in user authentication system Tại vì Django đã giúp cho chúng ta thiết kế 1 hệ thống user có sẵn, vì vậy Django đã hỗ trợ cho chúng ta những chức năng […]

Tạo Form đăng ký tài khoản trong Python Django

Nội dung Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau: Form trong Django là gì? Tạo Form cho User Django Tạo đường dẫn đăng ký tài khoản Form trong Django là gì? Trong HTML, Form là 1 tập hợp các tag nằm trong tag <form>…</form> để cho phép người dùng trang web có thể […]

Upload File trong lập trình Website với Python

Nội dung Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau: Tạo thêm field models để chứa thông tin file ảnh Cách lưu trữ ảnh đã upload Hiển thị ảnh lên trang web Tạo thêm field models để chứa thông tin file ảnh Trước tiên, hãy nhớ chuyển DEBUG = TRUE để tiếp tục phát triển website. Bây giờ, Kteam muốn mỗi bài […]

Loại bỏ Hardcoded URL trong Python Django

Nội dung Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau: Hardcoded URL là gì? Cách loại bỏ Hardcoded URL Hardcoded URL là gì? Hiện tại blog Kteam bây giờ thiết kế url thông tin bài viết là /blog/id, vậy giả sử sau này trang web phát triển lên thì Kteam muốn chia rõ các loại […]

Hiển thị thông tin bài viết trong Python Django

Nội dung Bài này sẽ giới thiệu những nội dung sau: Tạo url để hiển thị bài viết thông qua id Xử lý lấy thông tin bài viết Viết testcase Tạo url để hiển thị bài viết thông qua id Ở bài học trước, Kteam đã tạo đường dẫn url như sau: Khi render thì […]