Hướng dẫn vào facebook cho MAC OS và cấu hình file host

1. Đầu tiên, các bạn mở cửa sổ Terminal bằng cách tìm theo đường dẫn sau: Finder -> Application -> Utilities -> Terminal.
2. Sau khi mở được cửa số Terminal các bạn gõ vào dòng lệnh sau và nhấn nút Enter để tiếp tục:
sudo nano /private/etc/hosts​Copy và paste vào cho nó nhanh nhé
3. Sau khi bạn nhấn nút Enter, MAC sẽ hỏi mật khẩu tài khoản admin của máy bạn, user và mật khẩu của máy là do bạn cài đặt trong lần đặt hệ điều hành, nếu như bạn không có user và mật khẩu bạn có thể vào lại System Preferences/Accounts sau đó khởi tạo tài khoản và làm lại từ bước 1 nhé.
Lưu Ý: các bạn lưu ý rằng khi gõ mật khẩu trên cửa sổ Terminal con trỏ chuột sẽ không hiện lên bất kỳ một ký tự nào do đó bạn chỉ cần nhập đúng mật khẩu và nhấn Enter là được nhé.
4. Di chuyển con trỏ chuột đến dòng lệnh cuối cùng, sau dòng fe80::1%lo0 localhost và copy dãy IP Facebook dưới đây dán vào. (Cửa sổ chỉnh sửa file host chỉ hiện ra khi bạn đã gõ chính xác mật khẩu thì MAC mới đưa bạn đến giao diện chỉnh sửa nội dung file host).
173.252.100.26 facebook.com​173.252.100.26 www.facebook.com​173.252.100.26 www.login.facebook.com​173.252.100.26 login.facebook.com​173.252.100.26 apps.facebook.com​173.252.100.26 graph.facebook.com​173.252.100.26 register.facebook.com​173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com​173.252.100.26 vi-vn.facebook.com​173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com​173.252.100.26 developers.facebook.com​173.252.100.26 error.facebook.com​173.252.100.26 channel.facebook.com​173.252.100.26 register.facebook.com​173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com​173.252.100.26 pixel.facebook.com​173.252.100.26 upload.facebook.com​173.252.100.26 register.facebook.com​173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com​173.252.100.26 pixel.facebook.com​173.252.100.26 logins.facebook.com​173.252.100.26 graph.facebook.com​173.252.100.26 developers.facebook.com​173.252.100.26 error.facebook.com​173.252.100.26 register.facebook.com​173.252.100.26 blog.facebook.com​173.252.100.26 channel.facebook.com​173.252.100.26 connect.facebook.com​173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com​5. Sau khi dán xong dãy IP Facebook vào như trên, để lưu file host lại các bạn nhấn đồng thời tổ hợp phím tắt Ctrl + X và sau đó nhấn chữ Y để xác nhận lưu file host và đóng cửa sổ Terminal lại.
6. Mở trình duyệt web lên và truy cập vào Facebook tận hưởng thành quả nhé. Nếu không vào được các bạn tắt hết tất cả cửa sổ trình duyệt và vào lại Facebook một lần nữa. Dưới đây là kết quả đã được test trên máy MAC, trường hợp đã tắt và khởi động lại mà không vào được facebook các bạn tiến hành lại từ bước 1 để kiểm tra xem dãy IP file host đã được lưu chưa nhé.

Leave a Reply