MHDDoS – Tool DDoS Attack với 36 kiểu tấn công HOT nhất 2021

MHDDoS là Tool DDos được viết bằng Python sử dụng list sock4, sock5 để tấn công DDoS. Mình dùng thử Tool này để test hệ thống bên mình xem chịu đựng nổi không thì thấy hoạt động khá ổn. Khi chưa bật Antiddos từ Firewall lên thì web sập trong vài phút. MHDDoS có thể DDoS kể cả khi bạn dùng Cloudflare.

Download MHDDoS – Tool DDoS Attack với 36 kiểu tấn công

Cảnh báo! Chỉ sử dụng Tool để test hệ thống do bạn quản lý. Nghiêm cấm sử dụng MHDDoS để tấn công các trang Web không phải là của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng để DDoS vào Web người khác.

MHDDoS có chức năng tấn công Layer 3, Layer 4 và Layer 7. Trong đó Layer 3, 4 là kiểu tấn công theo Protocol, IP. Còn Layer 7 tấn theo địa chỉ Website.

Một trong những tính năng hay của MHDDoS là có thể tấn công kể cả khi Website sử dụng Cloudflare, Google Project Shield  để Antiddos, hay còn gọi là cách tấn công Bypass CloudFlare, bypass Google Project Shield…

Theo kinh nghiệm của mình để cuộc tấn công có hiệu quả hay không, bạn cần một số lượng proxy, sock lớn và phải tốt. Bên cạnh việc MHDDoS get proxy cho bạn, bạn cần nên get thủ công hoặc dùng thêm 1 số tool get proxy để có số lượng proxy lớn.

Các phương thức DDoS của MHDDoS

 •  Layer7
  • GET | GET Flood
  • POST | POST Flood
  • OVH | Bypass OVH
  • STRESS | Send HTTP Packet With High Byte
  • OSTRESS | STRESS Without Proxy
  • DYN | A New Method With Random SubDomain
  • SLOW | Slowloris Old Method of DDoS
  • HEAD | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Methods/HEAD
  • HIT | POST Without PROXY
  • NULL | Null UserAgent and …
  • COOKIE | Random Cookie PHP ‘if (isset($_COOKIE))’
  • BRUST | A Method with more header
  • PPS | Only ‘GET / HTTP/1.1\r\n\r\n’
  • EVEN | GET Method with more header
  • GSB | Google Project Shield Bypass
  • DGB | DDoS Guard Bypass
  • AVB | Arvan Cloud Bypass
  • CFB | CloudFlare Bypass
  • BYPASS | Bypass Normal AntiDDoS
 • Layer4:
  • TCP | TCP Flood Bypass
  • UDP | UDP Flood Bypass
  • SYN | SYN Flood
  • VSE | VSE Flood Only Connection
  • MEM | Memcached Flood
  • NTP | NTP Flood OLD Method Of Layer4
 • Layer3
  • ICMP | Flood ICMP Request POD | Ping Of Death OLD Method Of DDoS
 • Tools – Run With ‘python3 start.py tools’
  • CFIP | Find Real IP address of Website Powered by Cloudflare
  • DNS | Show Site DNS Records
  • PING | PING server
  • CHECK | Check Website Die or no
  • DSTAT | a Method show Receive And Send Bytes Size
 • Other
  • STOP | STOP All Attacks TOOLS | Tools Console
  • HELP | Show Usge Script
 • Layer4 DDoS Script

Cách sử dụng MHDDoS để DDoS kiểm tra sức chịu đựng Website

Trước tiên bạn Download Source Code MHDDoS hoặc tại đây và giải nén:

Mở CMD lên gõ lệnh cd trỏ tới thư mục giải nén của MHDDos. Ví dụ:

cd MHDDos

pip install -r requirements.txt

Lệnh để DDoS có cú pháp như sau:

python3 start.py <method> <url> <socks_type5.4.1> <threads> <proxylist> <multiple> <timer>

Trong đó:

Methods gồm:

 • Layer 3: POD, ICMP
 • Layer 4: TCP, UDP, SYN, VSE, MEM, NTP
 • Layer 7: CFB, BYPASS, GET, POST, OVH, STRESS, OSTRESS, DYN, SLOW, HEAD, HIT, NULL, COOKIE, BRUST, PPS, EVEN, GSB, DGB, AVB
 • TOOLS: CFIP, DNS, PING, CHECK, DSTAT, INFO
 • Loại khác: STOP, TOOLS, HELP

Ví dụ, bạn muốn thử Website example.com có dùng cloudflare để chống DDoS, bây giờ bạn thử xem Website có chịu nổi cuộc DDoS bằng MHDDos với phương pháp bypass CloudFlare không, thì dùng lệnh sau:

python start.py CFB https://example.com 5 1000 socks5.txt 100 100

Tool DDoS Attack MHDDoS

Theo đánh giá của mình, thì Tool DDOS MHDDoS khá mạnh, mình có Test thử 1 site công nghệ, và chỉ sau 5 giây là Timeout luôn. Sau đó mình Stop liền, để tránh ảnh hưởng hoạt động của Website đấy.

MHDDoS - Tool DDoS Attack với 36 kiểu tấn công HOT nhất 2021 4

lưu ý lần cuối, chỉ sử dụng Tool này để kiểm thử hệ thống bạn xem có chống được DDoS không? và test IP Stresses cho hệ thống. Không được sử dụng DDOS hệ thống không phải do bạn quản lý và khi không được sự đồng ý của chủ hệ thống.

Leave a Reply