Cài đặt LAMP nhanh chóng

Để tiết kiệm thời gian cài đặt ban đầu cho máy chủ chạy các phần mềm như apache mysql và php, mình xin giới thiệu tới các bạn công cụ quản lý và cài đặt nhanh chóng hiệu quả LAMP

LAMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Apache, MySQL và ngôn ngữ văn lệnh PHP hay Perl hay Python để tạo nên một môi trường máy chủ Web có khả năng chứa và phân phối các trang Web động.

Tuy nhiên, công cụ này chỉ chạy trên LINUX không chạy được trên hệ điều hành WIN

Đầu tiên chúng ta cần đăng nhập vào vps bằng tài khoản root cả vps

Sau khi khởi tạo xong,  truy cập vào VPS bằng SSH

gõ lệnh sau:

Centos

yum -y install wget git

git clone https://github.com/teddysun/lamp.git && cd lamp && chmod 755 *.sh

./lamp.sh

unbuntu

apt-get -y install wget screen git

git clone https://github.com/teddysun/lamp.git && <span class=”pl-c1″>cd</span> lamp && chmod 755 <span class=”pl-k”>*</span>

.sh./lamp.sh

Sau đó  chờ khoảng 5 phút sẽ có thông báo cho  chọn các phiên bản cũng như công cụ cần cài đặt

chọn 1

Nhưng mình khuyến khích  chọn 2

Đối với cài đặt mysql nên chọn các bản 5.x để tránh các xung đột khi chuyển website lên.

Sau khi chọn phiên bản sql thì  có thể tùy chỉnh nơi lưu dữ liệu database  trong trường hợp không cần tùy chỉnh  nhấn enter ở đây mình để thư mục /home/db để dễ quản lý.

Điền mật khẩu root của mysql khi được yêu cầu mặc đinh, nếu không điền thì mật khẩu sẽ là root

Lựa chọn phiên bản php phù hợp với yêu cầu và chọn các phần mở rộng cần thiết

Khi được hỏi cài thêm module cho php  có thể điền lựa chọn chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Khi được hỏi có cài phpmyadmin không thì tùy nhu cầu  để cài đặt

Sau đó  nhấn enter sẽ có thông báo và  nhấn enter lần nữa để tiến hành cài đặt

Sau đó chúng ta chờ khoảng 30 phút quá trình cài sẽ có thông báo thành công  truy cập vào địa chỉ IP của website để kiểm tra!

Như vậy quá trình cài đặt đã thành công!

Để thêm domain  dùng lệnh

[root#] lamp add

Và điền các thông số cần thiết để khởi tạo thêm domain máy chủ

Trong công cụ này tích hợp cả cài đặt SSL cho  nếu  cần sử dụng SSL cho web nhưng cần lưu ý rằng  cần trỏ domain về IP của VPS trước khi cài đặt SSL.

Để xóa domain  dùng lệnh: [root#] lamp del

[root#] lamp del

Với tùy chọn xóa này thì dữ liệu  vẫn còn chỉ là xóa domain cấu hình trên apache!

Để xem list website đang chạy  dùng lệnh lamp list [root#] lamp list

[root#] lamp list

Leave a Reply