Category Archives: Backup

Sao lưu cơ sở dữ liệu cho MySQL và chuyển sang Amazon S3

Bạn có thể tự động tạo bản sao lưu và lưu trữ vào Amazon S3 trong vòng vài phút. Dưới đây là những gạch đầu dòng ngắn gọn về những gì bạn sẽ học trong phần này của bài viết: Tạo tập lệnh tự động tạo thư mục sao lưu MySQL Tải lên/đồng bộ hóa […]