Category Archives: Centos

Hướng dẫn cài đặt MySQL-8.x trên CentOS-8

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở rất phổ biến trên các hệ thống linux, nó giúp lưu thông tin dữ liệu và quản lý truy xuất bằng các câu lệnh SQL. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL-8.x, phiên bản mới nhất […]

Thống kê số lần truy cập của các IP vào website

Các tấn công DoS/DDoS bất ngờ vào trang web có thể gây ra thiệt hại với trang web của bạn. Ở bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng lệnh grep để hiển thị các địa chỉ truy cập vào trang web. Đây cũng là 1 phần giúp các bạn phần nào […]

Cách tìm các chương trình sử dụng RAM, CPU trên Linux

Việc giám sát các tiến trình sử dụng tài nguyên hệ thống là thật sự quan trọng. Nó sẽ cho chúng ta biết những tiến trình nào đang chiếm dụng RAM, CPU. Từ đó, ta có thể nắm thông tin tài nguyên hệ thống, căn chỉnh cấu hình phù hợp, … Mục lục1. Theo dõi […]

Hướng dẫn sử dụng Wireshark cơ bản

Wireshark là một chương trình phần mềm phân tích giao thức mạng nguồn mở do Gerald Combs khởi xướng từ năm 1998, nó là công cụ phân tích giao thức mạng phổ biến nhất thế giới. Wireshark cho phép ta xem lưu lượng truy cập và phân tích những gì đang diễn ra trong mạng, nó nắm bắt […]

Khắc phục lỗi “This account is currently not available” trên Linux

Bạn sẽ biết cách giải quyết lỗi “This account is currently not available” trên Linux trong bài này, tình huống xảy ra khi cố gắng login user qua SSH hoặc cố gắng ‘su’ chuyển đổi shell user ngay trên terminal. Vậy tại sao lại có vấn đề phát sinh lỗi như trên ? – Tình […]

backup_db

#[email protected] Script Plugin – Backup Server and Upload to Cloud #!/bin/bash SERVER_NAME=ARROWTRAN_BACKUP_DB TIMESTAMP=$(date +”%F”) BACKUP_DIR=”/root/backup/$TIMESTAMP” MYSQL=/usr/bin/mysql MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump SECONDS=0 remote=bkremotedb mkdir -p “$BACKUP_DIR/mysql” echo “Starting Backup Database”; databases=$MYSQL -e “SHOW DATABASES;” | grep -Ev “(Database|information_schema|performance_schema|mysql)” for db in $databases; do $MYSQLDUMP –force –opt $db | gzip > “$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz” done echo “Finished”; echo ”; size=$(du -sh $BACKUP_DIR […]

backup_code

#[email protected] Script Plugin – Backup Server and Upload to Cloud #!/bin/bash SERVER_NAME=ARROWTRAN_BACKUP_CODE TIMESTAMP=$(date +”%F”) BACKUP_DIR=”/root/backup/$TIMESTAMP” MYSQL=/usr/bin/mysql MYSQLDUMP=/usr/bin/mysqldump SECONDS=0 remote=bkremote mkdir -p “$BACKUP_DIR/mysql” echo “Starting Backup Database”; databases=$MYSQL -e “SHOW DATABASES;” | grep -Ev “(Database|information_schema|performance_schema|mysql)” #for db in $databases; do #$MYSQLDUMP –force –opt $db | gzip > “$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz” #done echo “Finished”; echo ”; echo “Starting Backup […]

Rclone – Backup toàn bộ VPS lên Google Drive

cd /root/ wget https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip unzip rclone-current-linux-amd64.zip \cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/ rm -rf rclone-* # rclone config nano /root/backup.sh chmod +x /root/backup.sh /root/backup.sh EDITOR=nano crontab -e 2 giờ mỗi ngày: 0 2 * * * /root/backupcode.sh > /dev/null 2>&1 30 phút backup 1 lần: 0,30 * * * * /root/backupdb.sh > /dev/null 2>&1 Cấu trúc của crontab […]

Cách tự làm bản Windows cài cho VPS Linode

A. Chuẩn bị – Ít nhất 30GB ổ cứng trống trên máy bạn – Vitural Box (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) – ISO Finnix Linux (https://www.finnix.org/Download) – ISO Windows 10 Enterprise (https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise) Hoặc ISO Windows nào bạn cần làm B. Trình tự 1. Tạo 2 máy ảo, 1 trên Linode và 1 trên Vitural Box 2. Cài Windows trên […]