Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of the Seeker (chuyển class lần 2)

Bước 1: Nói chuyện với Master Dufner ở Giran.

Bước 2: Nói chuyện với Terry ở Hội Chiến Binh Dion.

Bước 3: Đến Bãi Pháp Trường, săn Neer Crawler Berserker cho tới khi lấy được Mysterious Spirit Ore Mysterious Spirit Ore.

 

Bước 4: Gặp Terry ở Hội Chiến Binh Dion

Bước 5: Săn quái vật ở Nơi Trú Ẩn Partisan – Ol Mahum Captain; Doanh Trại Orc – Turek Orc Prefect; Sa Mạc hoặc Tổ Kiến – Ant Captain; Vườn hoa Gorgon – Turak Bugbear Warrior. Bạn cần lấy được Ol Mahum Spirit Ore Ol Mahum Spirit Ore , Turek Spirit Ore Turek Spirit Ore , Ant Spirit Ore Ant Spirit Ore, Turak Bugbear Spirit Ore Turak Bugbear Spirit Ore .

  • OI mahum Captains

  • Turek Orc Prefect

  • Ant Captain

  • Turak Bugbear Warriors

Bước 6: Nói chuyện với Terry ở Hội Chiến Binh Dion.

Bước 7: Nói chuyện với Viktor ở Làng Thợ Săn (Viktor sẽ hỏi về tên của người cung thủ, hãy nói cái tên “Altebar Kerrios”).

Bước 8: Nói chuyện với Terry ở Hội Chiến Binh Dion.

Bước 9: Nói chuyện với Viktor ở Làng Thợ Săn.

Bước 10: Đến vườn hoa Gorgon và săn Medusa cho tới khi có được Medusa Scales Medusa Scales  — 10 pcs.

Bước 11: Nói chuyện với Viktor ở Làng Thợ Săn.

Bước 12: Nói chuyện với Marina ở tầng 2 Tháp Ngà.

Bước 13: Nói chuyện với thợ rèn Brunon ở làng Lùn

Bước 14: Nói chuyện với Marina ở tầng 2 Tháp Ngà.

Bước 15: Nói chuyện với Terry ở Hội Chiến Binh Dion

Bước 16: Săn đám quái vật tại Đầm Lầy Cruma – Marsh Stakato Drone; Pháo đài Breka – Breka Orc Prefect; Sa Mạc hoặc Tổ Kiến – Ant Warrior Captain; Đồng bằng Lizardmen – Leto Lizardman Warrior. You need to get Dark Bezoar Dark Bezoar , Dark Bezoar Dark Bezoar , Dark Bezoar Dark Bezoar , Dark Bezoar Dark Bezoar .

  • Marsh Stakato Drone

  • Breka Orc Prefect

  • Ant Warrior Captains – trong Tổ Kiến

  • Leto Lizardman Warriors

Bước 17: Nói chuyện với Terry ở Hội Chiến Binh Dion để nhận thưởng.

Leave a Reply