Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of the Duty (chuyển class lần 2)

Bước 1: Nói chuyện với NPC Grand Master Hannavalt tại Giran.

Bước 2: Nói chuyện với NPC Sir Aaron Tanford ở khu vực Điểm Tập Kết Ol Mahum.

 

Bước 3: Tới Sa Mạc, săn Skeleton MarauderSkeleton Raider. Bạn cần dùng vũ khí Old Knight Sword để giết quái.

Bước 4: Nói chuyện với NPC Sir Aaron Tanford ở khu vực Điểm Tập Kết Ol Mahum.

Bước 5: Nói chuyện với Sir Kiel Nighthawk hội DE làng Dion.

Bước 6: Đến Bãi Pháp Trường, săn Ghoul và Strain cho tới khi nhận được Report of Sir Talianus Report of Sir Talianus

 

Bước 7: Nói chuyện với Sir Kiel Nighthawk hội DE làng Dion.

Bước 8: Đến Bãi Pháp Trường, săn Hangman Tree cho tới khi Spirit Of Sir Talianus xuất hiện. Nói chuyện với nó.

Bước 9: Nói chuyện với Sir Kiel Nighthawk hội DE làng Dion.

Bước 10: Nói chuyện với Isael Silvershadow ở Làng Thợ Săn.

Bước 11: Đến Đồng Bằng Lizardmen săn Leto LizardmanLeto Lizardman ArcherLeto Lizardman SoldierLeto Lizardman WarriorLeto Lizardman ShamanLeto Lizardman Overlord, lấy 20 Militas Article Militas Article.

 

Bước 12: Nói chuyện với Isael Silvershadow ở Làng Thợ Săn.

Bước 13: Nói chuyện với Priest Dustin ở đền thờ Einhasad Giran.

Bước 14: Đến Pháo Đài Breka săn Breka Orc Prefect  và lấy Athebaldts Skull , Athebaldts Ribs , Athebaldts Shin

 

Bước 15: Nói chuyện với Priest Dustin ở đền thờ Einhasad Giran.

Bước 16: Nói chuyện với Sir Collin Windawood gần Đài Tưởng Niệm Chiến Thắng trên Đảo Đối Thoại.

Bước 17: Nói chuyện với Priest Dustin ở đền thờ Einhasad Giran.

Bước 18: Nói chuyện với Hannavalt ở Giran hoàn thành nhiệm vụ.

 

Leave a Reply