Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of the Pilgrim (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of the Pilgrim:

Bước 1:Gặp Hermit Santiago ở Doanh Trại Orc nhận nhiệm vụ

 

Bước 2: Gặp Seer Tanapi ở làng Orc

 

Bước 3: Vào Hang Thử Thách gặp Ancestor Martankus.

 

Bước 4: Tới Đền Quên Lãng và săn Quest Monster Lava Salamander cho tơi skhi nhận Essence of Flame Essence of Flame .

 

Bước 5: Quay lại Hang Thử Thách và nói chuyện với Ancestor Martankus.

 

Bước 6: Nói chuyện với Tanapi ở làng Orc.

Bước 7: Nó chuyện với Gauri Twinklerock ở làng Lùn.

Bước 8: Nói chuyện với Gerald ở làng Lùn (Bạn có thể trả 5000 Adena, hoặc từ chối trả gặp Wanderer Dorf).

Bước 9: Nói chuyện với Primos ở đền thờ Einhasad Giran

Bước 10: Nói chuyện với Petron ở đền thờ Đảo Đối Thoại

Bước 11: Đến Phế Tích Elf và săn Quest Monster Nahir cho tới khi nhận được Hair of Nahir Hair of Nahir .

Bước 12: Quay trở lại gặp Petron ở đền thờ Đảo Đối Thoại

Bước 13: Nói chuyện với Andellia ở làng Elf

Bước 14: Đến thác nước gần Đồi Đá Đen và săn Black Willow cho tới khi nhận được Debris of Willow Debris of Willow .

Bước 15: Nói chuyện với Uruha gần thác nước khu vực Đồi Đá Đen và nhận Book of Darkness Book of Darkness .

Bước 16:  Nói chuyện với Andellia ở làng Elf

Bước 17: Nói chuyện với Casian ở giữa Sa Mạc và lấy Book of Sage Book of Sage .

 

Bước 18: Nói chuyện với Santiago ở Doanh Trại Orc và nhận thưởng.

 

Leave a Reply