Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of the Guildsman (chuyển class lần 2)

Hướng dẫn nhiệm vụ Trial of The Guildsman:

Bước 1: Nói chuyện với Quản Kho Valkon ở Giran

Bước 2: Nói chuyện với Altran ở giữa Đảo Đối Thoại

Bước 3: Nói chuyện với Valkon ở Giran

Bước 4: Đến Bãi Pháp Trường và săn MandragoraMandragora SaplingMandragora Blossom cho tới khi có được Mandragora Berry Mandragora Berry 

Bước 5: Nói chuyện với Altran ở giữa Đảo Đối Thoại ( Bạn sẽ nhận được Recipe: Journeyman Ring Recipe: Journeyman Ring, click đúp chuột vào để học).

Bước 6: Bắt đầu đi tìm nguyên liệu chế tạo nhẫn.

  • Nói chuyện với Norman ở nhà kho Gludin
  • Nói chuyện với Pinter ở Gludio.
  • Nếu nhân vật bạn là Scavenger, bạn nhận được – Recipe: Amber Bead Recipe: Amber Bead. Click đúp chuột vào để học.
  • Đến Tổ Kiến và săn Ant and Ant Captain, lấy Amber Bead Amber Bead  — 70 pcs.
    • Nếu là Artisan, bạn sẽ nhận được Amber Bead Amber Bead  — 5 pcs từ quái (Bạn cũng có thể dùng Amber Lump Amber Lump để chế ra Amber Bead)
    • Nếu là Scavenger  , bạn sẽ nhận được Amber Bead Amber Bead  — 5 pcs từ quái và Amber Bead Amber Bead  — 10 pcs khi dùng kỹ năng Spoil.

Bước 7: Nói chuyện với Pinter ở Gludio

Bước 8: Nói chuyện với Duning ở Làng Thợ Săn

Bước 9: Trở lại Pháo Đài Breka để săn Breka Orc và Breka Orc Archer

Bước 10: Nói chuyện với Duning ở Làng Thợ Săn.

Bước 11: Nói chuyện với Quản Kho Norman ở làng Gludin

Bước 12: Đi tới Bãi Pháp Trường, săn Granite Golem, Corpse Tracker, Strain và Ghoul

Bước 13: Đến Đồng Bằng Dion, săn Silenos.

Bước 14: Nói chuyện với Quản Kho Norman ở làng Gludin

Bước 15: Tạo Journeyman Ring Journeyman Ring  — 7 pcs với công thức gồm:

Bước 16: Nói chuyện với quản kho Valkon ở Giran để nhận thưởng.

Leave a Reply