Quest Mua Class 2nd ( Dùng tiền mua 3 vật phẩm 2nd)

Crying or Very sad

(Chú ý:riêng Kamael không thể mua Quest đc) Crying or Very sad
Đến Giran để nhận Quest này tại thợ rèn gặp Daeger:
[Q]uest Mua Class 2nd ( Dùng tiền mua 3 vật phẩm 2nd) 34
Tại thằng nài nàh:
[Q]uest Mua Class 2nd ( Dùng tiền mua 3 vật phẩm 2nd) 2-1
-Sau đó nó sẽ kêu bạn đi ra ngoài thành ngay cổng đó để tìm con xác ướp.Mình úp hình cho các bạn dễ tìm.
[Q]uest Mua Class 2nd ( Dùng tiền mua 3 vật phẩm 2nd) 5\
-Sau khi nói chuyện xong nó sẽ kêu bạn quay trở lại chổ của Deager để nói về cái chết của nó liên quan đến 1 con Linh cẩu.
-Trở về gặp Daeger và nói chuyện.
-Xong quay trở lại nơi cái xác nằm và nói chuện với cái xác con mod sẽ xuất hiện rồi bạn giết nó là xong 1 phần.
-Nói chuyện với xác chết xong quay trở lại gặp Daeger.
-Lúc này ông ta sẽ kêu bạn đi tìm người bán tạp hóa trong thành phố Giran.
[Q]uest Mua Class 2nd ( Dùng tiền mua 3 vật phẩm 2nd) 6
-Cô ta sẽ yêu cầu bạn đưa cho cô ta 3 000 000 adena để hoàn thành Quest.
-Khi đã có đủ tiền quay lại gặp cô ta để trả Quest.
-Và tiếp tục tìm ông Mammon trong thành Giran.
[Q]uest Mua Class 2nd ( Dùng tiền mua 3 vật phẩm 2nd) 7
-Và kết thúc Mammon sẽ cho bạn chọn 1 trong 2 class mà bạn sắp chuyễn thành. hãy nhấp vào Class mà bạn muốn chọn và hắn ta sẽ đưa cho bạn 3 món đố để đưa cho trưởng giáo và lột xác thành 2nd.
Chúc các bạn thành công. rendeer

Leave a Reply