Các Item trong Ivory Shop

[H]ướng Dẫn các Item trong Ivory Shop. 1-23

-Bài viết này sẽ giải thích 1 số tác dụng của những món đồ mua tại Shopping Group của Tháp Ngà (Ivory Tower).
[H]ướng Dẫn các Item trong Ivory Shop. 1-23
[H]ướng Dẫn các Item trong Ivory Shop. 11-8
Charm Of Courage (S-Grade):Khi sử dụng bạn sẽ được 1 buff hỗ trợ khi vào vùng chiến sự nếu sơ ý chết bạn sẽ được hồi sinh ngay tại chỗ.Thời gian buff là 30 phút.Và nếu chết trước 30 phút bạn sẽ phải chờ đến khi đủ 30 phút mới được sử dụng lại.
[H]ướng Dẫn các Item trong Ivory Shop. 12-7
Phoenix Blood:Vật liệu cần thiết để Tank Human Summon Phượng Hoàng.
[H]ướng Dẫn các Item trong Ivory Shop. 13-4
Einhasad’s Holy Water:Đây là vật liệu cần thiết giúp Bishop Buff Skill Salvaltion tặng 1 lần hồi sinh 100% và còn giữ đầy đủ buff khi đã bị giết.
[H]ướng Dẫn các Item trong Ivory Shop. 14-2
Battle Symbol:Vật liệu chủ yếu cho các chiến binh khi dùng Symbol Party.
[H]ướng Dẫn các Item trong Ivory Shop. 1-24
Magic Symbol:Vật liệu chủ yếu cho các Pháp sư khi dùng Symbol Party.

Leave a Reply