Hướng Dẫn căn bản và nơi Train

[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Quest

Tóm tắt địa điểm Train:
Lv 01 -> Lv 20:
Kamael Village -> Talking Island Village-> Talking isLand,Northen Territory
Gludio->Chạy bộ ra Maille Lizardman Barracks
Lv 20 -> Lv 40:
Gludio->The Ant Nest ( kiếm con Bò or cọp cầm giáo train)
Lv 40 -> Lv 55:
Aden->Seal of Shilen
Grian->Giran Harbor-> chạy bộ đến Catacomb of the Branded (hầm mộ)
Lv 55 -> Lv 65:
Aden->Fields of Massacre
Aden->Seal of Shilen
Lv 61 -> Lv 67:
Hunters Village->Forest of Mirrors-> Chạy bộ đến Catacomb of the Witch (Hầm mộ)
Lv 65 -> Lv 76:
Schuttgart->Pavel Ruins
Aden->Silent Valley
Lv 76 -> Lv 80:
Goddard->Varka Silenos Stronghold
Lv 80 -> Lv 87:
hunter Village->Dragon Valley
Rune->Monastery of Silence
Heine->Field of Silence
Aden->Entrance to the Giant’s Cave
Rune->Primeval Isle Wharf

[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Quest
Phía trên là bản tóm tắt còn chi tiết ở bản này:
Level 1 —> lv 7(và Hướng dẫn căn bản):
-Bắt đầu sau khi tạo nhân vật bạn sẽ xuất hiện ở 1 bãi Mod Gremlin ,đánh đánh ở đó cho đến level 6 hẳn về Làng Kamael.
(Tại sao phải về làng Kamael?)
-Vì đối với những Newbie trong server chúng ta thì Kamael chính là nơi nhận đc Quest đầu tiên có bộ đồ và vũ khí của NPC cho mượn.

Cửa sổ trạng thái:(Status Window)
-Cửa sổ này hiển thị tên, HP, MP, Level và điểm kinh nghiệm của bạn. Nhấn vào cửa sổ “Thông số” để tự chọn.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 1-10
-Cửa sổ mục tiêu (Target Window )
-Cửa sổ này chỉ được hiển thị khi có một mục tiêu xuất hiện và nó sẽ hiển thị tên, HP của mục tiêu này. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là một người chơi khác, cửa sổ này chỉ hiển thị tên của họ mà thôi. Bấm ESC để bỏ không chọn mục tiêu nữa.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 2-12
Cửa sổ phím nóng:(Hot-Key Window)
-Các biểu tượng Item từ cửa sổ Đồ đạc, các biểu tượng Action từ cửa sổ Hành động, và các biểu tượng của kĩ năng cùng các biểu tượng của phép thuật trong cửa sổ Kỹ năng và Phép đều có thể được nắm và thả vào trong cửa sổ này. Bạn có thể thiết lập đến 100 phím nóng thông qua 10 thanh phím nóng. Tuy giao diện trò chơi chỉ thể hiện 1 thanh phím nóng một lúc, nhưng bạn có thể bấm vào các nút mũi tên trong cửa sổ phím nóng để chuyển qua lại giữa các thanh này với nhau. Ngoài ra bạn còn có thể dùng các tổ hợp phím Alt+F1 cho đến Alt+F10 để chuyển nhanh các thanh này. Các phím nóng này sẽ thực hiện các chức năng được thiết lập một cách nhanh chóng khi bạn bấm vào nó hay chỉ bằng một cú nhắp chuột.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 3-5
Cửa sổ đàm thoại:(Chat Window)
-Cửa sổ này sẽ hiển thị các lời đàm thoại của bạn. Các thẻ trong cửa sổ được chia ra làm 4 loại: Tất cả, Môn phái, Nhóm và Buôn bán. Bạn có thể dùng cửa sổ đàm thoại trong Lineage II để giao tiếp với các người chơi khác trên cùng thế giới game mà bạn tham gia. Một số loại đàm thoại khác nhau và tính năng của nó được liệt kê trong danh sách dưới đây:
-Đàm thoại căn bản:
-Để nói chuyện được với các người chơi khác trong khu vực kế cạnh, bạn có thể đánh vào bất cứ gì mình thích và nhấn Enter.
-Đàm thoại trong Môn phái:
-Nhập vào kí tự “ @ ” (a còng) trước những gì bạn muốn nói. Lời thoại của bạn sẽ được gửi đến cho tất cả các thành viên trong Môn phái của bạn, bất kể họ đang ở đâu trong thế giới game.
-Đàm thoại trong Nhóm:
-Nhập vào kí tự “ # ” (dấu thăng) trước những gì bạn muốn nói. Lời thoại của bạn chỉ đến với các thành viên đang trong nhóm hiện tại của bạn.
-Đàm thoại mua bán:
-Nhập vào kí tự ” + ” (dấu cộng) trước những gì bạn muốn nói. Lời thoại này sẽ được gửi đến một kênh đàm thoại riêng chuyên về buôn bán.
-Đàm thoại cá nhân:
-Nhập vào kí tự ` ` (dấu ngoặc kép) trước tên của nhân vật mà bạn muốn đàm thoại sau đó nhập vào lời nhắn bình thường. Lời thoại của bạn sẽ chỉ được gửi đến thành viên đó mà thôi.
-La to:
-Nhập vào kí tự ” ! ” (dấu chấm than) trước một lời thoại để hiển thị lời nói của mình cho mọi người xung quanh đều thấy.
-Đối đàm thoại cho Môn phái, Nhóm, và buôn bán, bạn có thể chọn các thẻ chat riêng trong cửa sổ đàm thoại để thực hiện các loại đàm thoại này mà không cần phải nhập vào trước lời thoại mình các kí tự phức tạp như trên.
Thanh thực đơn (Menu Bar)
Hệ thống:(System)
–Mở cửa sổ hệ thống, ở đây bạn có thể chọn để thoát khỏi trò chơi hay hiệu chỉnh các tuỳ chọn thiết lập của game.
-Trạng thái (Status)
– Hiện thị trạng thái hiện thời của nhân vật.
-Đồ đạc (Inventory)
– Người chơi có thể kiểm tra vũ khí hiện thời đang dùng, áo giáp đang mặc và các item đang sở hữu của mình. Items được chia ra làm hai là item thường và item nhiệm vụ và có thể bỏ vào trong cửa sổ phím nóng để dể dàng sử dụng.
-Kĩ năng & Phép thuật (Skills & Magic) – Hiển thị một danh sách các skill (kĩ năng) và spell (phép thuật) mà bạn có thể dùng. Skill được chia ra làm hai loại: active skill phải dùng mới kích hoạt và passive skill thì luôn luôn được kích hoạt. Skill và spell có thể đưa vào trong cửa sổ phím nóng để tiện sử dụng hơn.
-Hành động:(Actions)
–Hiển thị danh sách các hoạt động mà bạn có thể làm như đứng, mời vào party hay trao đổi,…
-Nhiệm vụ:(Quests)
–Hiển thị một danh sách các nhiệm vụ mà nhân vật của bạn đang làm.
-Quản lý môn phái.
-Hiển thị danh sách Môn phái bạn đang gia nhập.
-Bản đồ:(Map)
-Hiển thị bản đồ và vị trí đang đứng hiện tại.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 4-5
Radar:
-Khi bạn hướng nhân vật của mình quay mặt về góc 12 giờ, bạn có thể biết được bạn đang ở hướng nào và đang tiến đến đâu thông qua radar. Để có thể nắm trò chơi một cách tốt hơn, bạn cần phải biết cách dùng radar một cách thành thạo. Trong màn hình radar, mũi tên màu đỏ sẽ hiển thị hướng bắc (North) và vị trí của bạn sẽ ở trung tâm, các thành viên còn lại trong nhóm được hiển thị màu xanh lục, các quái vật màu đỏ và vị trí của những mục tiêu này được xác định chính xác theo tỉ lệ so với thế giới game bên ngoài.

[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 5-5
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Lv1
(1: Dùng Skill hoặc phép để đánh mod. 2: Mod cần đánh)
-Bước đầu nên nói chuyện với Newbie Helper để nhận Quest đầu tiên trong đời Very Happy
-Đánh 1 con chết sẽ rớt Blue Gem và sẽ nhận được: Soul Shot,nếu là Pháp sư thì sẽ nhận được Spirit Shot.
-Kéo từ thanh Item xuống dưới thanh bấm và nhấp trái chuột vào để nó có màu trong suốt bao quang cái Spirit Shot là luôn luôn kích hoạt trong mỗi phát tấn công.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 222
Soul Shot:Tạo ra 1 tia sáng tinh thần quanh vũ khí ban cho bạn sức tấn công bằng đòn đánh cận chiến và tăng tốc độ tấn công.Số lượng SoulShot tiêu hao dựa vào thông tin trên vũ khí bạn cầm.
Spirit Shot:Tạo ra 1 tia sáng tinh thần quanh vũ khí ban cho bạn sức mạnh ma thuật lớn hơn và tốc độ làm phép nhanh hơn.Số lượng SpiritShot tiêu hao dựa vào thông tin trên vũ khí bạn cầm.
-Train đến Level 6 thì bạn ấn TAB để mở giao diện giỏ đồ và đồ mặc lên.Bạn sẽ thấy 2 cái Teleport.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 1231321
(1: Scroll of Escape.2: Scroll of Kamael Village)
-Dùng cái thứ 2 để về làng Kamael vì ở nơi đó sẽ có Quest nhận đồ vật cho Newbie khi mới bắt đầu chơi.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 42142155215
-Khi bạn đến được Kamael Village.Việc đầu tiên là đến gặp Newbie Guide ở đó để được nhận 100 SoulShot hoặc SpiritShot.
-Sau đó bạn nên chú ý vào 2 mũi tên mà mình để ở hình dưới đây.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 3252525
(1: Nhận Buff từ NPC. 2: Nhận đồ dùng cho Newbie )
-Bạn bấm vào dòng mà mũi tên số 1 chỉ sẽ được nhận những buff sau:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 3546436436
-Vì mình chơi Pháp sư nên sẽ nhận được những Buff này còn Chiến binh thì sẽ được nhận những Buff hỗ trợ cho cận chiến.
-Chọn vào dòng mũi tên thứ 2 và chọn:
(Get the Apperentice Adventurer’s Weapon Exchange Coupon)
-Bạn sẽ nhận được 6 Apprentice Advenuree’s Weapon Exchange Coupon.Và bạn sẽ lại chọn dòng đó và dùng 1 thẻ trên để đổi lấy 1 Vũ khí cho bạn. Vũ khí này có thời gian thường là 180MP.Nếu để ý bạn sẽ thấy khi cầm lên lượng MP trên Vũ khí sẽ giảm từ từ.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Fasfadgw
-còn 2 dòng phía dưới là giành cho sau khi bạn level 20 và đã chuyển Class thì bạn sẽ đổi được Nhẫn.
-Thế là xong phần nhận Weapon chùa Exclamation
-Tiếp theo hãy đi thẳng và chạy đến tìm người giữ cổng Kamael Village mang tên Marcela.Và tại đây bạn sẽ nhận được Quest nhận nguyên bộ quần áo xịn chùa.
(Mẹo:Nếu như bạn gặp vấn đề khó khăn về tài chính khi mới chơi thì nên tạo nhiều Char làm Quest này vì bộ đồ xịn này có thể bán đc vài trăm nghìn Adena.)
-Nói chuyện với cô ta và nhận Quest: Supply Check
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Dsgbssbh
-Bây giờ bắt đầu kỹ năng trên bản đồ. Bấm M lên và chọn theo dõi. Cool
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Dsvsvdsbsb
-Đây là phần cơ bản nên biết ở trong L2 vì có nhiều Quest nó không hiện mũi tên chỉ mình nên làm theo thao tác sau:
(1: Bấm M để mở bản đồ.2: Tìm tên Quest mình cần làm.3: tìm đường đi đến nơi đc đánh dấu.)
– Ở Quest này nó sẽ kêu bạn đi đến Kho giữ đồ của làng Kamael.
– Nhanh chân đi đến đó và nhận nói chuyện nèo.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Sfafafcsvasv
-Bạn nên để ý trên đầu NPC khi trả Quest sẽ có hìn tờ giấy màu vàng phát sáng.
-Và bạn nhận được WareHouse Manifest.Và quay trở lại gặp người gác cổng Marcela.
-Sau khi đưa nó cho cô ta.cô ta sẽ yêu cầu bạn đến Grocery Store của làng Kamael để nói chuyện.Và vẫn làm như thao tác đã chĩ với cách tìm đường bằng M.
-Đến tiệm tạp hóa của làng Kamael để tìm cô ta.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Gdsgsgdsgsd
-Tại nơi đây bạn có thể mua đồ dùng để Train như SS.BSS.Scroll.Máu bơm từ từ…v..V! Nói chung là có rất nhiều đồ.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Vasvavsavsav
-Bạn có thể tham khảo và tự mua cho mình.Sau đó nói chuyện về Quest với cô ta để nhận được Grocery Store Manifest.
-Và lại quay trở lại người gác cổng Marcela để đưa cho cô ta món đồ ấy.
-Chúc mừng bạn đã up level 7 và nhận được Very Happy
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train ZCzCscvca
-Sau đó hãy chạy vào Hội của chủng tộc mình để học Kỹ Năng chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu Train level kế tiếp nhé.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Map
Đây là bản hướng dẫn toàn Map Kamael:
1.Newbie GUIDE.Nơi để nhận Weapon và Buff dành cho Newbie.
2.Human Guild. Nơi học skill giành cho Human.
3.Orc Guild. Nơi học Skill giành cho Orc.
4.Elf Guild.Nơi học SKill giành cho Elf.
5.DarkElf Guild.Nơi học Skill giành cho DarkElf.
6.Dwarf Guild.Nơi học Skill giành cho Lùn.
7.Kamael Guild.Nơi học Skill giành cho Kamael.
8.Tiệm Tạp Hóa.
9.Nơi Teleport.
10.Kho giữ đồ
11.Shop bán Vũ Khí.Quần Áo.
12.Thợ rèn

-Bạn nên đến Hội của chủng tộc bạn chơi.Nếu là Chiến binh thì nên gặp Master. Còn là Pháp sư thì nên gặp Magister để học kỹ năng mới.Cứ 4 Level bạn phải chịu khó về Hội để học kỹ năng.
Để học kỹ năng cần có Skill Point (SP).Sẽ nhận được khi đánh Mod.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Hdfhghsfgsdgsd
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train R4231414124
(1:Click vào để học Skill. 2: Tổng số Sp đang có)
-Sau khi học xong.Bạn bấm K để mở giao diện Kỹ năng nhận vật lên.Có 2 điều bạn nên chú ý.
1.Kỹ năng chủ động (Skill Active): Là kỹ năng cần phải click và kích hoạt mới sử dụng được.
2.Kỹ năng nội tại (Skill Passive):Là kỹ năng sau khi học sẽ ăn sâu vào cơ thể bạn và luôn luôn hoạt động hoặc là đến một lúc nào đủ điều kiện nó sẽ bộc phát.

-Skill chủ động có thể kéo xuống thanh Bar và dùng phím để kích hoạt như: 1,2,3.F1,F2,F3…
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Ryhhhffdhfdh
-Về vấn đề này thì tại Server mình hiện nay không có dịch Skill nên Nesh cũng sẽ làm 1 Group để dịch và giải thích về Skill của từng Class.
-Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ và lấy Buff NPC.Và nhào ra những bãi Train thôi.
-Và đây là nơi quan trọng nhất để các bạn bắt đầu đi: Gatekeeper Smile (Trong Game mọi người thường gọi là Bà giữ cổng)
-Theo sơ đồ Nesh đã để ở trên bạn đến gặp Gatekeeper để Teleport đến Talking Is Land ( Làng đối thoại ) Exclamation (Thông thường Nesh vẫn gọi là Làng nhiều chiện)
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Safsafa
-Phần hướng dẫn căn bản đã hoàn thành.Tiếp đến là những địa điểm và Mod các Bạn cần phải đánh để lên Level.

Bãi Train Level và Mod.

Lv 7 --> LV 20:
Địa điểm: Talking IsLand Northen Territory.
MOD:
Crasher.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Mod1-1
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 1-2
GiantSpider.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Mod2
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 2-3
-Có thể Train ở đây lên level 18 50% sau đó đi làm Quest để chuyển Class đầu tiên xong sẽ Up level thành 20 tròn. Cool
Level 20 --> 40:
Địa điểm:
1.The Ant Nest (Tổ Kiến).
-Nói chung trong tổ kiến thì kiến giống nhau rất nhiều chỉ khác cái tên. Nên Nesh xin rút gọn Post những con có EXP cao để anh em đánh cho nhanh.
Ant Larva.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train AntLarva
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 3
Ant.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Ant
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 4
Ant Patrol.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train ANtPastro
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 5
Ant Captain.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train AntCaptian
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 6
Noble Ant.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 1
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 1-1
[B]oss Queen Ant.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train Thumb_QueenAnt
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train QA
(Các bạn lưu ý khi raid xong chỉ cần tìm cái RING OF QUEEN ANT.Đồ còn lại không cần thiết.)
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train QA-1
Tác Dụng:
Mp + 21, Giảm khả năng dính Độc + 30%,Tăng khả năng đánh độc + 30%,Tăng độ chính xác,Tăng khả năng gây đòn Chí Mạng,Giảm khả năng dính Trói chân +20 %,Và tăng khả năng dùng đòn Khóa chân.Chỉ có thể trang bị 1 cái,Không có tác dụng 2 cái cùng 1 lúc khi đeo 2 cái.
2.Execution Ground ( Bãi Pháp Trường )
-Cũng như trên Nesh không liệt kê hết Mod.Chỉ nêu tên những con Mod EXP nhiều để anh em cùng Train.
-Bãi này thì đi từ Dion ra nên cũng gần. Cool
Granite Golem.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 2-1
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 2
Dead Seeker.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 3-1
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 3-2
Ghoul.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 4-2
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 4-1
[B]oss Soul Collector Acheron.
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 5-1
Thống kê:
[H]ướng Dẫn căn bản và nơi Train 5-2

Leave a Reply