Hướng Dẫn học Skill Sub Class

[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 2421421
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 2421421
Học Skill Sub Class


Điều kiện:Lv75+.Đã làm Quest để học Skill biến hình.
-Đến gặp Grand Master Arkenias trong Tháp Ngà tầng 3.Sub lại thành Class đã Full lv sub và nói chuyện với NPC chọn Sub Class.
-Chọn theo như sau:
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 3-13
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 4-11
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 5-10
-Nhận cuốn sách level 65 trước sẽ nhận được:Cerfiticate – Emergent Ability.[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 2-19
-Sub lại Class chính thức (Base Class).
-Sau khi nhận được sách thì chạy xuống tầng 2 Tháp Ngà để gặp NPC Avant-GardeĐể học Skill.
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 3-14
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 4-12
-Tùy theo cuốn sách mình có mà học.Nó sẽ để yêu cầu cần sách gì để học Skill sub đó.
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 5-11
-Sau khi học được Skill thì trở lên gặp NPC Arkenias và Sub qua Class Sub để lấy sách 70 và làm tương tự để học được các Skill Sub.
-Chú ý ở Level 75 sẽ phải chọn thế này:
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 6-9
-Riêng Skill 75 thì đặc biệt hơn.Bạn sẽ nhận được:Cerfiticate-Warrior Ability.[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 8-7
(Tại vì Nesh Sub chiến nên sẽ ra cuốn này,nếu là Mage hoặc Class khác thì sẽ ra cuốn khác)

-Nên lựa chọn kỹ vì đó là 1 SKill đặc biệt cho Class chính thức.
[H]ướng Dẫn học Skill Sub Class 9-5
-Kết thúc.
.Mẹo: Smile Thật ra kế bên con Học Skill có con trưởng giáo để Sub đó.Nhưng muốn hành hạ Member nên chỉ lên tầng 3. Twisted Evil

Leave a Reply