Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang Bị

[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 42124
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 42124
Gia tố Vũ khí và Trang bị

-Làm hướng dẫn luôn để mắc công Mem lại hỏi.Sad
-Nguyên tố trong Lineage 2 được chia làm 6 loại.Mỗi loại sẽ khắc chế 1 loại kia và ngược lại:
-Chỉ có Vũ khí và Trang bị từ cấp S (S-Grade) trở lên mới có thể Gia tố thuộc tính vào.

Bảng Nguyên tố:
Loại Nguyên tố Cấp 1 (Level 4):
.Wind Stone(Gió)[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị Wind../..[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị Earth(Đất)Earth Stone
…...Fire Stone(Lữa)[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 2133213../..[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị Water(Nước)Water Stone
………..Dark Stone(Bóng tối)[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị Dark../..[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị N4ff7e3a253f53(Thần Thánh)Divinity Stone
Loại Nguyên tố Cấp 2 (Level 7):
.Wind Crystal[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị Wi2../..[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị E2Earth Crystal
...Fire Crystal [H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị N2../..[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị W2Water Crystal
.Dark Crystal [H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị D2../..[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị Di2Divinity Crystal


Gia Tố vũ khí:
-Mỗi vũ khí trong Lineage 2 chỉ được Gia tố 1 loại Nên hãy nghiên cứu kỹ Class mình đang chơi để Gia Tố vũ khí của chính mình mạnh hơn khi dùng kỹ năng.
-Mỗi loại Vũ khí khi Gia tố đá nguyên tố đầu tiên sẽ được thêm 15 điểm tức là lần đầu tiên được 20 điểm còn các lần tiếp theo thì chỉ được 5 điểm.
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 1124142
-Và khi lên đến Level 4.Tức là 150 điểm thuộc tính nguyên tố.Bạn sẽ không còn dùng Stone để Gia tố nữa.Lúc đó bạn phải dùng Crystal để gia tố tiếp từ 150 đến 300 điểm thuộc tính.Tức là Max ở mức Level 7.
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 23213213 —> [H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 2414142
-Và khi dùng Cyrstal để Gia Tố.Thì chỉ đến Level 7 bạn sẽ được Max thuộc tính.
-Nếu bạn cầm 1 Vũ khí đã gia tố 300 điểm thuộc tính mà bắn vào đối phương khi đối phương không có đồ có Nguyên Tố kháng.Thì Sát thương sẽ vô cùng cao.
-Nguyên Tố Kháng được chia trên bản phía trên.
Ví dụ:
1 Vũ khí + Nguyên Tố Gió thì phải có Trang bị + Nguyên tố Đất để kháng lại thuộc tính đó.
Gia tố Trang bị:
-Trang bị được Gia tố bao gồm: Nón,Áo,Quần,Bao tay,Chân.
-Khác với Vũ khí.Mỗi loại trang bị trong Lineage 2 sẽ được Gia tố 3 thuộc tính vào 1 món Trang bị để khắc chế thuộc tính của Vũ khí.Và 1 dòng chỉ Max được 120 điểm kháng.1 cục Nguyên Tố đập vào bạn được 6 điểm.khoảng 20 cục thì bạn sẽ Max 1 dòng.
-Làm theo các bước dưới đây:
1.Chọn Nguyên tố và đồ cần Gia tố:
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 42214214124
2.Đợi Nguyên Tố được gắn vào.
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 124321412421
3.Xem thành phẩm.
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 214214124-1 —>Max [H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 1325215125
-Bật I lên và xem điểm kháng thuộc tính của mình được bao nhiêu.
-Có thể dùm Buff của Prophet để Gia tăng giá trị kháng của thuộc tính cần kháng.
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 124124124214
-Bạn có thể tìm thấy đá thuộc tính khi Train Level.
-Các loại đá có thể đổi được đá kháng của nhau.
Ví dụ:
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 2133213Fire Stone có thể đổi thành [H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị WaterWater Stone và ngược lại.
-Các loại đá được trao đổi tại NPC Yin tại Aden,và có thể đổi Crystal tại đây.Mặc định là 5 cục Stone thuộc tính đó và 3 000 000 Adena sẽ đổi được 1 Crystal thuộc tính đó.
-Xem hình bên dưới để biết vị trí đổi:
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 421421215
-Chọn Exchange you Attribute….!
[H]ướng dẫn:Ép Nguyên Tố vào Vũ Khí và Trang bị 5532525
-Đã hướng dẫn đầy đủ rùi nhé.Very Happy Very Happy: Very Happy

Leave a Reply