Xăm Hình Cho Char

[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char Tattoo-anime
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char Tattoo-anime
Cách Xăm cho Nhân Vật

Bước 1: Qua Giran -> vào Magic Shop gặp Groot để mua bình Xăm phải mua đủ 10 bình mới xăm dc nhé.
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char 1
Bước 2: Chạy qua bên cạnh Để nói chuyện với Pepper để xăm.Thường thì những bình xăm bán trong Shop tòan xăm dõm.Ví dụ: +4 STR -5 CON.Có nghĩa là phải – đến 5 điểm là lỗ 1 điểm.
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char 2
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char 2-16
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char StrSTR: Tăng Sức mạnh
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char DEXDex: Tăng tốc độ tấn công, tốc độ kỹ năng vậy lý, Xác Suất ra chí mạng, tỷ lệ thành công của kỹ năng dao găm (chẳng hạn như Deadly Blow), lá chán bảo vệ thành công, tôc độ chạy.
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char 3-10Con: Tăng tối đa Hp và Cp, tốc độ hồi phục Hp, khả năng đựng đồ, hơi thở dưới nước, khả năng chống sốc, chống chãy máu.
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char INTINT: Tăng thiệt hại của các cuộc tấn công phép thuật và tỷ lệ thành công của phép thuật lời nguyền.
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char WitWit: Tăng khả năng chí mạng phép thuật, tốc độ phép, sức đề kháng, khang Curses ( chẳng hạn như Hp thoái hóa, giãm tỷ lệ thu hồi Hp, ky năng tăng cường tái sử dụng thời gian, và giãm hiệu quả của chữa lành).
[H]ướng Dẫn Xăm Hình Cho Char MENMen: Tăng Mp tối đa, Phòng thủ M.def, tang ma thuật, tốc độ hồi phục mp, kháng độc, kháng lời nguyền, Giãm xác suất bị gián đoạn ma thuật.

-Riêng bình xăm +Men chỉ giành cho Mage.
Chú ý: nếu các bạn muốn có thuốc xăm xịn thì phải kiếm AA, rùi đem đến thương gia Mammon ở trong hầm mộ để đổi Bình xăm.

Leave a Reply