Trỏ tên miền Namecheap về Hosting

Cách 1 – Trỏ bằng IP của Hosting / VPS

Trong cách này, domain sẽ dùng chính các Nameservers của Namecheap để thực hiện việc phân giải tên miền thành địa chỉ IP của Hosting hay VPS , khi đăng ký domain của Namecheap hoặc các nhà cung cấp khác, thường mặc định sẽ dùng Nameservers của domain, để kiểm tra, hãy vào tab Domain –> mục Nameservers, giá trị mặc định là Namecheap BasicDNS. Như vậy chúng ta chỉ cần khai báo IP của Hosting hay VPS với Nameservers của Namecheap bằng các DNS records.

Bước 1 – Đăng nhập tài khoản Namecheap – Trong Domain List ở Menu Phải, tìm tới tên miền cần trỏ, chọn nút Manage để vào trang quản trị riêng của tên miền này.

Trỏ tên miền Namecheap

Bước 2 – Trỏ IP với A record

Để khai báo DNS records, ta chọn tab Advanced DNS. Trong này có thể có các records mặc định do Namecheap thêm vào, chúng ta cứ giữ nguyên. Ta sẽ khai báo IP bằng cách tạo mới A record.

Chọn nút Add New Record màu đỏ –> chọn A record và nhập ký tự @ tại ô Host, tại ô Value hãy nhập địa chỉ IP của hosting / vps vào ô IP Address –> Nhấn icon Save bên phải hoặc nút Save all changes để lưu lại.

Trỏ tên miền Namecheap
  • Tips: Nếu bạn muốn trỏ về IPv6, hãy dùng AAAA record thay vì A record
  • Tips: Một số nhà cung cấp khác, ô Host của A record thường bỏ trống hoặc có thể nhập ký tự *, nếu bị báo lỗi thì bạn cứ thực hiện lần lượt ‘bỏ trống’ – ‘ nhập @’ – ‘ nhập *’ để thử xem trường hợp nào có tác dụng.

Bước 3 – Tạo CNAME record để khai báo tên miền con www.

Khi trỏ tên miền về IP, ta dùng dạng todaycoupons.xyz, vì vậy ta cần tạo một tên miền con dạng www. để trỏ về todaycoupons.xyz.Nhờ vậy nếu người dùng gõ www.todaycoupons.xyz thì vẫn được trỏ đến cùng IP như todaycoupons.xyz.

Chọn nút Add New Record màu đỏ –> CNAME record, ô Host hãy nhập www, còn ô Value nhập todaycoupons.xyz (value là giá trị được trỏ tới)

Trỏ tên miền Namecheap

Xong! Giờ bạn chỉ cần kiểm tra nhanh bằng cách vào check-host.net nhập tên miền kiểm tra xem nó có báo đã trỏ về IP của nhà cung cấp hosting/ vps chưa. Việc cập nhật DNS của các nhà mạng có thể hơi lâu, nên thường domain đã được trỏ về hosting/vps nhưng bạn vào vẫn thấy lỗi vì thực chất hệ thống DNS của nhà mạng vẫn còn lưu cache cũ, chưa cập nhật giá trị mới. Nếu muốn kiểm tra tức thì trên máy tính, bạn hãy thực hiện việc đổi DNS proxy (tra google để biết cách làm –> rất dễ)

Cách 2 – Trỏ Domain bằng Nameservers của Hosting

Trong cách này, bạn chỉ cần khai báo với Namecheap hãy dùng Nameservers của Hosting thay vì dùng Nameservers mặc định của Namecheap.

Bước 1 – Đăng nhập –> Vào Domain List –> Chọn tên miền muốn trỏ –> nhấn Manage để vào trang quản lý riêng của tên miền này.

Trỏ tên miền Namecheap

Bước 2 – Nhập NS records của Hosting trong mục Nameservers

Ngay trong tab Domain –> xem phần Nameservers, ta thấy mặc định là Namecheap BasicDNS, tức là đang dùng Nameservers của Namecheap. Để bắt domain dùng Nameservers của Hosting, ta phải thay giá trị mặc định này –> hãy chọn Custom DNS và nhập 2 NS records của Hosting vào –> Nhấp dấu Save (icon màu xanh) bên tay phải để lưu lại.

dns2004b.trouble-free.net

Xong! Cách trỏ này nhanh ơn cách dùng IP một xíu, và thường áp dụng khi các Nameservers của nhà cung cấp Domains phản hồi chậm hơn so với Nameservers của Hosting (ví dụ như của 1and1, tenten…)

Note: Cách trỏ bằng NS records của Hosting ta không cần quan tâm đến việc khai báo A records và CNAME records, vì khi tạo website trên Hosting, các DNS records này đã được tự động khai báo với Nameservers của Hosting (xem trong mục DNS Editor trong cPanel)

Tips: Để lấy NS records của Hosting ta có thể xem trong trang quản trị của dịch vụ Hosting, hoặc đơn giản hơn có thể search google. Một số NS records của các hosting phổ biến:

  • HawkHost: ns1.hawkhost.com & ns2.hawkhost.com,…
  • StableHost: ns1.stablehost.com & ns2.stablehost.com,…
  • Hostinger: ns1.hostinger.vn & ns2.hostinger.vn,…
  • DreamHost: ns1.dreamhost.com & ns2.dreamhost.com
  • Interserver: dns2004a.trouble-free.net & dns2004b.trouble-free.net
  • …có thể hỏi support của Hosting để cập nhật các NS records của các máy chủ mới nhất

Cách 3 – Dùng dịch vụ DNS trung gian

Dịch vụ DNS trung gian là dịch vụ cung cấp các Nameservers (máy chủ phân giải tên miền) để bạn trỏ domain về hosting, ưu điểm của nó là không phụ thuộc vào Nameservers của nhà cung cấp Domain và Hosting, khi bạn thay đổi nhà cung cấp domain hay hosting thì chỉ cần sửa thông tin trên DNS trung gian. Một số dịch vụ DNS trung gian chuyên nghiệp như CloudFlare có tốc độ phản hồi rất nhanh, đặc biệt hỗ trợ chống tấn công DDos rất hiệu quả nên được nhiều người ưa chuộng.

Vì dùng Nameservers bên ngoài nên để trỏ domain về Hosting theo cách này, ta phải thực hiện cả 2 công việc của 2 cách trên:

Bước 1 – Khai báo IP của hosting/ vps với Nameservers của dịch vụ DNS trung gian bằng các DNS records (làm giống hệt Cách 1)

Bước 2 – Chỉ định cho Domain dùng Nameservers của dịch vụ DNS trung gian bằng cách thay các NS records mặc định của Domain bằng các NS records của DNS trung gian (làm giống hệt cách 2)

Dịch vụ DNS trung gian miễn phí tốt nhất hiện nay là CloudFlare

Leave a Reply