Category Archives: domain

Trỏ tên miền Namecheap về Hosting

Cách 1 – Trỏ bằng IP của Hosting / VPS Trong cách này, domain sẽ dùng chính các Nameservers của Namecheap để thực hiện việc phân giải tên miền thành địa chỉ IP của Hosting hay VPS , khi đăng ký domain của Namecheap hoặc các nhà cung cấp khác, thường mặc định sẽ dùng […]