GOOGLE WORKSPACE

Business Starter
$ 10 USD
/người dùng/tháng
 • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh
 • Cuộc họp video có 100 người tham dự
 • 30 GB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường
Business Standard
$ 16 USD
/người dùng/tháng
 • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh
 • Cuộc họp video có 150 người tham gia + tính năng ghi âm
 • 2 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Các tùy chọn kiểm soát bảo mật và quản lý
 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường (nâng cấp có trả phí lên gói Hỗ trợ nâng cao)
Business Plus
$ 22 USD
/người dùng/tháng
 • Email doanh nghiệp an toàn và tùy chỉnh + eDiscovery, khả năng lưu giữ dữ liệu
 • Cuộc họp video có 250 người tham gia + tính năng ghi âm, theo dõi tình hình tham dự
 • 5 TB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Các tùy chọn kiểm soát nâng cao về bảo mật và quản lý, gồm có Vault và quản lý thiết bị đầu cuối nâng cao
 • Dịch vụ hỗ trợ thông thường (nâng cấp có trả phí lên gói Hỗ trợ nâng cao)

Zoho mail

Email bảo mật và chuyên nghiệp dành cho doanh nghiệp

MAIL LITE
$ 2-3 USD
/Người dùng/Tháng thanh toán hàng năm
 • 5-10 GB bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Lưu trữ email cho nhiều miền
 • Bí danh tên miền
 • Định tuyến email
 • Chia sẻ email và thư mục
 • Streams – Công cụ cộng tác
 • Truy cập ngoại tuyến
 • Thu hồi email
 • eWidget và Không gian nhà phát triển
 • Nhiệm vụ, Ghi chú và Dấu trang
 • Truy cập IMAP/POP trong ứng dụng email
 • Tập tin đính kèm lớn lên đến 250 MB
 • Exchange Activesync
 • Ứng dụng di động cho iOS và Android

 

GÓI MAIL PREMIUM
$ 8 USD
/Người dùng/Tháng thanh toán hàng năm

Mọi thứ có trong gói MAIL LITE +

 • 50G bộ nhớ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Tập tin đính kèm lớn lên đến 1 GB
 • Lưu trữ và eDiscovery
 • Khôi phục và sao lưu email
 • Gắn nhãn trắng
 • S-MIME

 

WORKPLACE
$6-12 USD
/Người dùng/Tháng thanh toán hàng năm
 • 30-100 GB Mail storage per user
 • 5-100 GB WorkDrive storage per user (Shared)

Tải bộ ứng dụng giao tiếp hoàn chỉnh với email doanh nghiệp và các ứng dụng văn phòng trực tuyến.

 • Workplace bao gồm:
 • Email doanh nghiệp an toàn
 • Trình quản lý tập tin trực tuyến
 • Trình xử lý văn bản trực tuyến
 • Bảng tính trực tuyến
 • Phần mềm thuyết trình
 • Chat tức thì
 • Phần mềm họp trực tuyến
 • Mạng nội bộ và cộng tácPhần mềm đào tạo trực tuyến

Leave a Reply