Category Archives: Ubuntu

Cài đặt và cấu hình tường lửa CSF trên Ubuntu

hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF trên Ubuntu 1

CSF hay còn gọi đầy đủ là Cofing Server Firewall là một tường lửa miễn phí được sử dụng phổ biến trên các máy chủ Linux hiện nay. CSF có đầy đủ các tính năng mà một tường lửa cần còn. Đây là một vài tính năng nổi bật: ​ Kiểm tra và thông báo […]