Tag Archives: yandex

Yandex Mail – Dịch Vụ Email Theo Tên Miền Riêng Miễn Phí Tốt Nhất Hiện Nay

Nếu bạn thuờng xuyên gửi email cho đối tác, khách hàng, hay giữa các nhân viên trong công ty, hoặc thậm chí lấy le với Gấu chẳng hạn. Thì việc sử dụng Email theo tên miền riêng sẽ chuyên nghiệp hơn, uy tín hơn và tạo sự an tâm tin tưởng là dùng những dịch […]

Access your Yandex Account from an Email Program using IMAP

Access your Yandex Account from an Email Program using IMAP Yandex provides IMAP access to your Yandex account, so you can connect to your email from mobile devices and desktop email clients. Yandex supports IMAP / SMTP This means you don’t have to use Yandex’s webmail interface! You can check your email and send messages […]