Hướng dẫn chuyển file PPK sang file PEM

File .pem (Privacy Enhanced Mail)  và .ppk (Putty Private Key) đều là các file private key. Tuy nhiên chúng được dùng trên các platform khác nhau:

  • Linux, Mac, Windows PowserShell user : .pem
  • Windows PuTTY/Cygwin users : .ppk

Để chuyển file PPK sang file PEM mình sử dụng phần mềm puttygen. (khi cài đặt putty nó đã cài đặt sẵn phần mềm này hoặc bạn có thể cài riêng biệt với putty)

Hướng dẫn chuyển file PPK sang file PEM

Mở phần mềm puttygen và chọn Load private key

Hướng dẫn chuyển file PPK sang file PEM

Chọn file .ppk cần chuyển đổi

Hướng dẫn chuyển file PPK sang file PEM

Nhập passphrase của private key. (passphare này lấy cần

Hướng dẫn chuyển file PPK sang file PEM

Sau khi load được file .ppk, vào Conversions > Export OpenSSH key

Hướng dẫn chuyển file PPK sang file PEM

Đặt tên và chọn folder lưu file .pem được convert

Hướng dẫn chuyển file PPK sang file PEM

Okay, Done!

Leave a Reply