Hướng dẫn tạo AMI ( Amazon Machine Image )

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo AMI Amazon Machine Image ). Đây giống như một bản backup vậy.  Chúng ta có thể tạo ra các EC2 Instance với config giống như AMI được tạo. Nếu các bạn tự tin với AMI thì cũng có thể mua bán nó để có thu nhập.

Creating an AMI

Bước 1 : Đăng nhập vào EC2 Console . Sau đó lựa chọn Instance mà bạn muốn tạo AMI, rồi chọn Action->Image->Create Image

Amazon AMI

Bước 2 : Tại đây chúng ta sẽ thực hiện điền thông tin. Sau đó click Create Image . 

Image name : tùy ý.

Image description : tùy ý .

No Reboot : Các bạn nên đánh tích option này . Nó sẽ giúp Instance của chúng ta không bị shutdown trước khi thực hiện tạo AMI .

Amazon ami

Bước 3 : Việc tạo AMI sẽ mất một chút thời gian. Để kiểm tra lại các bạn hãy vào mục AMIs. Xuất hiện status available tức là AMI của bạn đã có thể sử dụng được.

ami3

Cuối cùng để tạo EC2 Instance ra từ AMI mà bạn vừa tạo, chọn AMI trong danh sách rồi click Launch rồi sau đó thực hiện các bước tạo EC2 bình thường như ở bài Tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window

Nếu muốn không tốn phí thì nên tạo AMI một cách cẩn thận, để không phải vượt hạn trong giới hạn của free tier.

Leave a Reply