Hướng dẫn tạo Account Alias Amazon Web Service

Ở bài trước chúng ta đã tạo ra account để quản lý S3 tên là nongdanit. Và trong phần đó một link để chúng ta đưa cho người dùng tiến hành đăng nhập nó có dạng như sau:

https://31231231232.signin.aws.amazon.com/console

Tất cả khác nhau ở con số 31231231232, một cái link như thế khó nhớ và bất tiện, chúng ta sẽ đổi thành chữ cho dễ nhớ. Ở đây mình sẽ đổi thành nongdanit.

Bước 1 : Các bạn đăng nhập vào Identity and Access Management ( IAM ) console bằng root Account

Screen Shot 2017-09-20 at 11.10.44 AM

Bước 2 : Ở Dashboard, các bạn sẽ thấy một link tương tự như trên.

Bước 3 : Tiến hành Click vào Customize . Và tiến hành điền nội dung mong muốn(nongdanit) vào. Sau khi điền xong nhấn Save để lưu thay đổi. Link của mình sau khi đổi sẽ có dạng:

https://nongdanit.signin.aws.amazon.com/console/

Bước 4:  Bạn mở  Link vừa thay đổi trên bằng trình duyệt . Sau đó đăng nhập bằng thông tin username và pass đã tạo trước đó, nó sẽ truy cập vào giao diện bình thường.

Khi muốn bỏ thay đổi trên thì cũng vào giao diện này tiếp tục nhấn vào Customize và chọn Yes, Delete là nó sẽ trở về link ban đầu có mã số.

Như vậy là mình đã thực hiện xong việc tạo Account Alias . Kể từ bây giờ bạn đã có thể đăng nhập vào AWS management console với một đường link dễ nhớ và thân thiện hơn rất nhiều.

Leave a Reply