Hướng dẫn kết nối tới EC2 Instance sử dụng keypair

Sau bài Tạo EC2 Instance Amazon Linux hoặc Window chúng ta đã có file keypair để kết nối, vậy cách kết nối như thế nào?

Việc kết nối tới EC2 Instance bạn có thể sử dụng Keypair hoặc không . Việc sử dụng nó để tăng tính bảo mật cho tài khoản chúng ta. Không một ai có thể đăng nhập vào EC2 Instance của bạn nếu không có KeyPair .

Phần 1: Sử dụng Window

Bước 1 : Sử dụng các phần mềm để SSH đến server. Ở đây mình sử dụng putty và puttygen tại đây

Tuỳ theo hệ điều hành mà các bạn tải nhá.

Bước 2 : Các bạn mở puttygen lên rồi Import file pem đã chuẩn bị vào . Sau khi Import xong thì bạn điền passphrase rồi save private key sẽ tạo ra 1 file PPK .

import file pem

Bước 3 : Các bạn mở putty lên

  • Host Name: điều IP của Ec2 vào.
  • security group đã mở cho port 22 để có thể truy cập.

putty1

Bước 4 : Click vào mục Connection ở thanh bên trái, các bạn tích vào option Enable TCP Keepalives . Việc này sẽ giúp ngăn không cho tự động ngắt kết nối tới Instance khi bạn không thao tác.

connect_ssh

Bước 5 : Trỏ đường dẫn tới file PPK đã tạo ra ở trên

auth 2

Bước 6: Tại mục Data bạn thực hiện điền username. Option này sẽ giúp bạn không phải gõ lại username của Instance mỗi khi đăng nhập . Các bạn lưu ý rằng với mỗi loại AMI  username sẽ khác nhau . Ở đây mình dùng Amazon Linux nên username của mình sẽ là ec2-user.

+ Amazon Linux AMI : ec2-user

+ RHEL5 AMI : root or ec2-user

+ Ubuntu AMI : ubuntu

+ Fedora AMI : fedora or ec2-user

+ SUSE Linux : root or ec2-user

user name

Bước 7 : Các bạn quay lại mục Session sau đó Save lại. Rồi chọn Open để connect tới EC2 – Instance.  Nó sẽ yêu cầu nhập  passphrase đã tạo khi tạo file PPK. Kết quả được như dưới là đã thành công?

login success

Phần 2: Sử dụng MacOS

Nếu trên macOS thì nó đơn giản hơn nhiều.

Chúng ta sẽ sử dụng cú pháp như sau:

ssh -i đường dẫn file .pem username@địachỉIP

Ví dụ:

sudo ssh -i /Users/abc/QS07-12-2016/nqs/accountVirginia.pem [email protected]

Chỉ vậy là có thể đăng nhập vào ec2 với file pem trên macOS, nếu hệ điều hành là centos hay ubuntu, các bạn cứ làm tương tự.

Trên là cách chúng ta kết nối đến EC2 bằng file pem để tăng tính bảo mật cho tài khoản Amazon (AWS).

Leave a Reply