Dùng gdown để Download Google Drive bằng Terminal trên Linux và Windows

Google Drive là dịch vụ lưu trữ đám mây của Google được nhiều người sử dụng để lưu trữ dữ liệu của mình.

Nếu bạn bạn sử dụng Google Drive trên Windows hoặc Linux Desktop thì không có gì đáng nói, vì bạn có thể tải file từ Google Drive về máy tính bằn trình duyệt.

Nhưng nếu bạn dùng Linux Server, chỉ có giao diện dòng lệnh thì sao?

Mình đã thử lệnh wget để download google drive nhưng không được.

Thật may mắn, trên Python có hổ trợ công cụ có tên gdown giúp bạn download Download Google Drive bằng Terminal.
Dùng gdown để Download Google Drive bằng Terminal trên Linux và Windows
gdown được viết trên nền python, do đó trên Linux hoặc Windows có cài Python là bạn sẽ sử dụng được công cụ này.

Với nhiều tham số gdown giúp bạn dễ dàng download file từ Google Drive thì với 1 dòng lệnh duy nhất.

Tool này giúp bạn download file có dung lượng lớn từ Google Drive bằng giao diện dòng lệnh.

Nếu bạn đã từng thử curl hoặc wget bị thất bại vì tính năng bảo mật của Google thì hãy thử dùng Gdown nhé.

Để sử dụng bạn thực hiện như sau:
Cài đặt pip cho python:
Centos/Rhel: yum -y install python-pip
Debian/Ubuntu/Kali Linux….): apt install python3-pip
Cài đặt gdown:
pip install gdown

Cách sử dụng gdown
Các tham số của Gdown:

$ usage: gdown [-h] [-V] [-O OUTPUT] [-q] [--id] [--proxy PROXY] [--speed SPEED] url_or_id$ usage: gdown [-h] [-V] [-O OUTPUT] [-q] [--id] [--proxy PROXY] [--speed SPEED] url_or_id
 $ # dùng gdown tương tự nhưu curl/wget
 $ gdown https://httpbin.org/ip -O ip.json
 $ cat ip.json
 {
   "origin": "126.169.213.247"
 }
 $ # Downlad xong tự giải nén
 $ gdown https://drive.google.com/uc?id=0B9P1L--7Wd2vNm9zMTJWOGxobkU -O - --quiet | tar zxvf -
 $ ls 20150428_collected_images/

 $ # it can handle urls created from [Share] -> [Copy Url] on Google Drive
 $ gdown 'https://drive.google.com/a/jsk.imi.i.u-tokyo.ac.jp/uc?id=0B_NiLAzvehC9R2stRmQyM3ZiVjQ'


Để tải file từ Google Drive, bạn cần lấy được link public của file đó.
Ví dụ: https://drive.google.com/uc?id=0B_NiLAzvehC9R2stRmQyM3ZiVjQ
Sau đó dùng lệnh:


gdown https://drive.google.com/uc?id=0B_NiLAzvehC9R2stRmQyM3ZiVjQ

Bạn có thể dùng gdown trên cmd của windows hoặc termail của Linux đều được, miễn là có cài python.

Leave a Reply