Quản trị và tối ưu các yếu tố kỹ thuật của Website

Quản trị và tối ưu các yếu tố kỹ thuật của Website

+ Quản lý server, vps, hosting, backup dữ liệu

+ Phát triển nội dung Website ( Post bài, cập nhật sản phẩm mới)

+ SEO để tăng tối ưu website

+ Xử lý tình huống khủng hoảng đột ngột

+ Một số công việc IT.

Leave a Reply