Tag Archives: zoom

Zoom-Bombing là gì? Cách bảo vệ Zoom không bị Hack khi học Online

Kể từ khi các quốc gia bắt đầu thực hiện chiến dịch stayhome, phần mềm Zoom đã trở thành đại sứ cho các cuộc gặp gỡ bạn bè và gia đình hay thậm chí là tham gia vào các lớp học trực tuyến. Nhưng chúng ta lại có thêm một kiểu tấn công mới là […]