Tag Archives: WP Rockket

Tăng tốc độ Website flatsome

Tăng tốc độ Website dùng flatsome Mục này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn việc tăng tốc độ và tối ưu Website Flatsome để nó lướt vù vù. Đạt điểm xanh lè 91-92 điểm trên Gtmetrix.com .Dù bạn làm website bán hàng hay blog. Thì nó vẫn cứ gọi là xanh […]