Tag Archives: SoftEther

Hướng dẫn cài đặt máy chủ VPN đa giao thức sử dụng SoftEther

Giới thiệu  SoftEther là gì? Bước 1: Tạo một máy chủ ảo Đầu tiên, bạn cần tạo ra một CloudServer của ViCloud. Như đã đề cập trong trang web của SoftEther, SoftEther sẽ làm việc trên hầu hết mọi bản phân phối Linux với kernel v2.4 hoặc cao hơn ,; tuy nhiên bạn nên chọn […]