Tag Archives: s3

Quản Lý Hình Ảnh Trong WordPress Bằng Amazon S3

Một trong những khó khăn của WordPress là cách quản lý và tối ưu tốc độ load cho các ảnh trên Website. Khi mà các Webpage ngày càng to ra thì các hình ảnh sẽ càng ngày nhiều thêm và việc di chuyển sourcecode sẽ trở nên khó khăn hơn. Trong bài viết này mình […]

Amazon S3 là gì? Hướng dẫn kết nối WordPress với Amazon S3 Bucket

Bạn có muốn kết nối Amazon S3 với WordPress không ? Mình sẽ giới thiệu qua về Amazon S3 cũng như cách kết nối với WP. Cũng như những lợi ích cho website khi sử dụng Amazon S3. Sau đó là từng bước để thiết lập trên Amazon S3 trên Amazon Web Services. Có vẻ […]